Facebook

První část, díl, oddíl - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu první část, díl, oddíl.

Význam: Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

začátek

Začátek je počátek, začátek čeho, může být jakéhokoli procesu, cyklu, činnosti nebo cesty.

původ

Původ je počátek nebo zdroj něčeho, co se vyskytuje dnes.

vznik

Vznik je počátek něčeho nového, stvoření nebo vytvoření čehosi, co předtím nebylo.

zrod

Zrod je počátek čeho, co je nové nebo se změnilo, nebo počátek něčího života.

konec

Konec je ukončení něčeho, zastavení, ukončení situace nebo činnosti. Je to závěr, uzavření, vypočtení nebo dokončení.

závěr

Závěr je závěrečná část, která shrnuje výsledky a závěry.

základ

Základ je základní prvek nebo kostra něčeho; je to počáteční část nebo stavební kámen, na kterém se dále buduje.

princip

Princip je základní zásada nebo myšlenka, na které je něco založeno.

pramen

Pramen je zdroj nebo začátek vody, informací či energie.

zdroj

Zdroj je cokoliv, co slouží jako základ pro vznik něčeho; může to být informace, energie, materiál nebo nápad.

kraj (vesnice)

Kraj je obec či město, které je typicky odlehlé od hlavního města a má svůj vlastní místní systém správy a zákonů.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehosi, nebo se může také odkazovat na něco, co je na okraji.

Podobná synonyma

vesnice

Vesnice je obec s malým počtem obyvatel, obvykle se zemědělskou produkcí. Je obklopena přírodou a má klidné prostředí.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

mít původ <kde>

Mít původ znamená pocházet z určitého místa nebo pojmu a mít přímou souvislost.

kraj

Kraj je obecný název pro územní jednotku, která se obvykle skládá z několika okresů a má své vlastní vládní a správní funkce.

pramen vlasů

Pramen vlasů je hustá, kudrnatá struktura, kterou vytváří vlasy po vyčesání.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

opřít se (o základ)

Opřít se (o základ) znamená stát nebo sedět na pevné podpoře, aby se člověk udržel v rovnováze.

zarovnat (kraj)

Zarovnat znamená upravit kraj nebo okraj něčeho tak, aby byl rovný.

mít původ <v čem>

Mít původ: pocházet, být začátkem nebo zdrojem čeho.

je s kým konec

Je s kým konec znamená, že všechny důležité překážky byly překonány a postup byl dokončen.

princip většiny

Princip je základní myšlenka nebo zásada, která se používá jako základ pro jednání nebo jednání.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

vesnice (zapadlá)

Vesnice je obec nebo malé město s malou hustotou obyvatel, obvykle nedotčenou moderním rozvojem. Je zapadlá a obyčejná a poskytuje poklidný a klidný život.

závěr (vtipný)

Závěr je vtipný způsob, jak zakončit příběh či vyprávění, který zaujme publikum a zanechá je s úsměvem.

rodný kraj

Rodný kraj je místo, kde člověk vyrůstal, nebo se narodil, a může být považováno za domov.

zdroj (obživy)

Zdroj obživy je veškerý majetek nebo příjem, který člověk potřebuje k zajištění svých základních potřeb.

začátek (dějin)

Začátek dějin je obecně označován jako počátek lidské historie.

ostrý okraj

Ostrý okraj označuje hranu s ostrým úhlem, jako např. řez nožem, nebo břitva.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.