Facebook

První část, díl, oddíl - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu první část, díl, oddíl.

Význam: Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

začátek

Začátek je počátek, začátek čeho, může být jakéhokoli procesu, cyklu, činnosti nebo cesty.

původ

Původ je počátek nebo zdroj něčeho, co se vyskytuje dnes.

vznik

Vznik je počátek něčeho nového, stvoření nebo vytvoření čehosi, co předtím nebylo.

zrod

Zrod je počátek čeho, co je nové nebo se změnilo, nebo počátek něčího života.

konec

Konec je ukončení něčeho, zastavení, ukončení situace nebo činnosti. Je to závěr, uzavření, vypočtení nebo dokončení.

závěr

Závěr je závěrečná část, která shrnuje výsledky a závěry.

základ

Základ je základní prvek nebo kostra něčeho; je to počáteční část nebo stavební kámen, na kterém se dále buduje.

princip

Princip je základní zásada nebo myšlenka, na které je něco založeno.

pramen

Pramen je zdroj nebo začátek vody, informací či energie.

zdroj

Zdroj je cokoliv, co slouží jako základ pro vznik něčeho; může to být informace, energie, materiál nebo nápad.

kraj (vesnice)

Kraj je obec či město, které je typicky odlehlé od hlavního města a má svůj vlastní místní systém správy a zákonů.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehosi, nebo se může také odkazovat na něco, co je na okraji.

Podobná synonyma

kraj

Kraj je územní jednotka v České republice, která může být vládní, administrativní nebo historickou oblastí.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

konec konců

Konec konců znamená nakonec, následně, v závěru, v konečném důsledku.

rodný kraj

Rodný kraj je místo, kde člověk vyrůstal, nebo se narodil, a může být považováno za domov.

pramen (vlasů)

Pramen je sekce vlasů, která je oddělena od zbytku vlasů a je spojena u kořínků.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

konec týdne

Konec týdne je období, kdy se lidé uvolňují od pracovních povinností a užívají si volného času s rodinou a přáteli.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.

zakalit (pramen)

Zakalit znamená částečně zakrýt nebo odhalit, často v odkazu na neprůhlednost nebo zamlžení.

opřít se (o základ)

Opřít se (o základ) znamená stát nebo sedět na pevné podpoře, aby se člověk udržel v rovnováze.

bohatý (pramen)

Bohatý je označení pro osobu, která má vysoký majetek nebo vysoký příjem.

vesnice (zapadlá)

Vesnice je obec nebo malé město s malou hustotou obyvatel, obvykle nedotčenou moderním rozvojem. Je zapadlá a obyčejná a poskytuje poklidný a klidný život.

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

mít původ <kde>

Mít původ znamená pocházet z určitého místa nebo pojmu a mít přímou souvislost.