Facebook

Díl - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu díl.

Význam: Díl je součástka nebo část něčeho, která slouží k tvorbě celku.

část

Část je část celku; podíl, díl nebo část věci nebo jevu.

kus

Kus je část čehosi, obvykle většího celku.

úsek

Úsek je část nebo odstavec nějakého území, trasy, rozsahu nebo času.

oddíl

Význam slova oddíl je část něčeho, např. knihy, článku, organizace nebo jiného, která je oddělena od zbytku.

celek

Celkem je pojem pro všechny části nebo členy, které tvoří celek, např. systém, společnost, skupinu, organismus atd.

svazek

Svazek je soubor něčeho spojeného dohromady, obvykle knih, tiskovin nebo dokumentů.

podíl

Podíl je část něčeho, co je rozděleno mezi více lidí. Může to být část majetku, peněz nebo jiného druhu vlastnictví.

světadíl

Světadíl je rozdělení světa na geografické části, často na kontinenty, regiony nebo státy.

součást

Součástí je část, která je součástí celku nebo složitého systému.

komponent

Komponent je součást nebo část systému, která má svou specifickou funkci.

komponenta

Komponenta je část nebo součást celku, která může být fyzická nebo abstraktní.

sloha

Sloha je jeden verš nebo krátký veršický útvar, skládající se obvykle z dvou nebo více slok.

šanon

Šanon je způsob zápisu, který se používá k uložení dat, zvučného záznamu nebo obrazových dat.

Podobná synonyma

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

část chrámu

Část chrámu je část budovy, která je věnována vykonávání náboženských obřadů.

podíl (na čem)

Podíl je část věci nebo majetku, která patří konkrétní osobě nebo skupině.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

větný úsek

Větný úsek je věta nebo série slov, které spolu logicky souvisí. Je to jedna myšlenka nebo názor, který může být vyjádřen jedním větším výrokem.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

nelegitimní (svazek)

Nelegitimní svazek je svazek bez oficiálního uznání, který není osvobozen od právních předpisů.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

mít podíl

Mít podíl znamená mít část z něčeho, být zapojeným do něčeho společného, mít část odpovědnosti za výsledek.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

účastnický podíl

Účastnický podíl je podíl vlastníka na majetku společnosti, který se obvykle vyjadřuje v podílových jednotkách.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

vytvořit celek

Vytvořit celek znamená sloučit různé části či prvky do jednoho funkčního systému.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.