Facebook

Díl - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu díl.

Význam: Díl je součástka nebo část něčeho, která slouží k tvorbě celku.

část

Část je část celku; podíl, díl nebo část věci nebo jevu.

kus

Kus je část čehosi, obvykle většího celku.

úsek

Úsek je část nebo odstavec nějakého území, trasy, rozsahu nebo času.

oddíl

Význam slova oddíl je část něčeho, např. knihy, článku, organizace nebo jiného, která je oddělena od zbytku.

celek

Celkem je pojem pro všechny části nebo členy, které tvoří celek, např. systém, společnost, skupinu, organismus atd.

svazek

Svazek je soubor něčeho spojeného dohromady, obvykle knih, tiskovin nebo dokumentů.

podíl

Podíl je část něčeho, co je rozděleno mezi více lidí. Může to být část majetku, peněz nebo jiného druhu vlastnictví.

světadíl

Světadíl je rozdělení světa na geografické části, často na kontinenty, regiony nebo státy.

součást

Součástí je část, která je součástí celku nebo složitého systému.

komponent

Komponent je součást nebo část systému, která má svou specifickou funkci.

komponenta

Komponenta je část nebo součást celku, která může být fyzická nebo abstraktní.

sloha

Sloha je jeden verš nebo krátký veršický útvar, skládající se obvykle z dvou nebo více slok.

šanon

Šanon je způsob zápisu, který se používá k uložení dat, zvučného záznamu nebo obrazových dat.

Podobná synonyma

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

větný celek

Větný celek je souvislá struktura slov tvořící významovou jednotku.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.

podíl (na čem)

Podíl je část věci nebo majetku, která patří konkrétní osobě nebo skupině.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.

vyšší celek

Vyšší celek je pojem označující seskupení méně složitých jednotek nebo částí, které jsou ze sebe navzájem závislé.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

mít podíl

Mít podíl znamená mít část účasti na něčem, být součástí nebo mít částečnou odpovědnost.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

sestavovat (celek)

Sestavovat znamená skládat jednotlivé části dohromady do celku.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

střední část (soutěže)

Střední část obvykle zahrnuje bodování nebo pokusy vyřešit úkoly konkrétního soutěže.

účastnický podíl

Účastnický podíl je podíl vlastníka na majetku společnosti, který se obvykle vyjadřuje v podílových jednotkách.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.