Facebook

část (celku) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu část (celku).

Význam: Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

fragment

Fragment je část textu, obrazu nebo jiného objektu, která byla oddělena od zbytku.

úryvek

Úryvek je část textu, která se používá k vyjádření významu celého textu nebo k odkazu na jiné části textu.

úlomek

Úlomek je část matematického výrazu zahrnující zlomky a jejich složky.

kousek

Kousek je malé množství čehokoliv, např. jídla, materiálu nebo času. Může být také použito pro označení části většího celku.

podíl (čísel)

Podíl je poměr části k celku, který je vyjádřen v procentech nebo ve formě číselného vyjádření.

Podobná synonyma

podíl

Podíl je dílčí část něčeho, kterou má někdo na něčem. Může také označovat část práv, povinností nebo výhod.

taneční kousek

Taneční kousek je choreografie tanečního pohybu vytvořená pro vystoupení nebo zábavu.

podíl (na čem)

Podíl je část věci nebo majetku, která patří konkrétní osobě nebo skupině.

účastnický podíl

Účastnický podíl je podíl vlastníka na majetku společnosti, který se obvykle vyjadřuje v podílových jednotkách.

vézt kousek

Vézt kousek znamená přemístit se krátkou vzdálenost; převézt se, projet se.

mít podíl

Mít podíl znamená mít část z něčeho, být zapojeným do něčeho společného, mít část odpovědnosti za výsledek.

kousek (působivý)

Kousek je malá část, často působivá, která je z něčeho většího.

sloupec (čísel)

Sloupec je řada čísel, která se uspořádává do vertikálního řádku. Označuje se např. sloupcem A, B, C atd.

podíl (na zisku)

Podíl je část zisku nebo ztráty, kterou má každý účastník na transakci.

soupis čísel

Seznam čísel; stručný přehled čísel, které jsou uspořádány v určitém pořadí.

získávat (podíl)

Získávat znamená získat pro sebe část čehosi.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

kapitálový podíl

Kapitálový podíl je finanční podíl, který investor vlastní v určité společnosti a dává mu právo na zisk.

odštípnout (kousek)

Odštípnout znamená oddělit část od celku či z části odříznout.

řada čísel

Souvislá posloupnost čísel, která je pravidelně uspořádaná, často ve stejném intervalu.

nepatrný kousek

Nepatrný kousek je malé množství nebo drobná část něčeho.