Facebook

část (celku) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu část (celku).

Význam: Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

fragment

Fragment je část textu, obrazu nebo jiného objektu, která byla oddělena od zbytku.

úryvek

Úryvek je část textu, která se používá k vyjádření významu celého textu nebo k odkazu na jiné části textu.

úlomek

Úlomek je část matematického výrazu zahrnující zlomky a jejich složky.

kousek

Kousek je malé množství čehokoliv, např. jídla, materiálu nebo času. Může být také použito pro označení části většího celku.

podíl (čísel)

Podíl je poměr části k celku, který je vyjádřen v procentech nebo ve formě číselného vyjádření.

Podobná synonyma

soupis čísel

Seznam čísel; stručný přehled čísel, které jsou uspořádány v určitém pořadí.

získávat (podíl)

Získávat znamená získat pro sebe část čehosi.

podíl (na čem)

Podíl je část věci nebo majetku, která patří konkrétní osobě nebo skupině.

podíl

Podíl je část něčeho, co je rozděleno mezi více lidí. Může to být část majetku, peněz nebo jiného druhu vlastnictví.

sloupec (čísel)

Sloupec je řada čísel, která se uspořádává do vertikálního řádku. Označuje se např. sloupcem A, B, C atd.

odštípnout (kousek)

Odštípnout znamená oddělit část od celku či z části odříznout.

účastnický podíl

Účastnický podíl je podíl vlastníka na majetku společnosti, který se obvykle vyjadřuje v podílových jednotkách.

kousek (působivý)

Kousek je malá část, často působivá, která je z něčeho většího.

podíl (na zisku)

Podíl je část zisku nebo ztráty, kterou má každý účastník na transakci.

mít podíl

Mít podíl znamená mít část účasti na něčem, být součástí nebo mít částečnou odpovědnost.

řada čísel

Souvislá posloupnost čísel, která je pravidelně uspořádaná, často ve stejném intervalu.

kapitálový podíl

Kapitálový podíl je finanční podíl, který investor vlastní v určité společnosti a dává mu právo na zisk.

nepatrný kousek

Nepatrný kousek je malé množství nebo drobná část něčeho.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

vézt kousek

Vézt kousek znamená přemístit se krátkou vzdálenost; převézt se, projet se.

taneční kousek

Taneční kousek je choreografie tanečního pohybu vytvořená pro vystoupení nebo zábavu.