Facebook

Komponent - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu komponent.

Význam: Komponent je součást nebo část systému, která má svou specifickou funkci.

složka

Složka je soubor dat či adresář, který obsahuje další soubory a adresáře.

součást

Součástí je část, která tvoří celé dílo nebo vytváří funkční celek.

část

Část je část celku; částí se dělí jak jednotky, tak i samotné celky.

prvek

Prvek je základní stavební jednotka chemického sloučenin, která je složena z atomů stejného druhu.

člen

Člen je člověk, který je součástí organizace nebo skupiny, a má právo hlasovat a být zastoupen ve vnitřních záležitostech.

díl

Díl je součástka nebo část něčeho, která slouží k tvorbě celku.

komponenta

Komponenta je část nebo součást celku, která může být fyzická nebo abstraktní.

sloha

Sloha je jeden verš nebo krátký veršický útvar, skládající se obvykle z dvou nebo více slok.

šanon

Šanon je způsob zápisu, který se používá k uložení dat, zvučného záznamu nebo obrazových dat.

Podobná synonyma

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

člen parlamentu

Člen parlamentu je zákonodárce, který zastupuje občany ve volených orgánech a předkládá návrhy zákonů.

člen (komunistické) strany

Člen strany je osoba, která je registrována v komunistické straně a přijala její ideologii. Je zapojena do jejích aktivit a účastní se jejích schůzí.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

člen komise (zkušební)

Člen komise je člověk, který je zodpovědný za posouzení a hodnocení výsledků zkoušky, aby bylo zajištěno, že jsou splněny stanovené požadavky.

část plochy (ozdoba)

Část plochy je ozdobný prvek, který se používá pro vytváření vzhledu a dekorace.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

člen komise

Člen komise je osoba, která je pověřena k vedení a koordinaci určitých úkolů nebo procesů.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

stavební prvek (jednolitý)

Stavební prvek je jednolitá součást stavby, jako jsou například stěny, stropy, podlahy nebo schodiště.

člen rodiny

Člen rodiny je osoba, která pochází ze stejného příbuzenského příbuzenství (rodiče, sourozenci, prarodiče, neteře a synovci).

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

člen NSDAP

Člen NSDAP je člen nacistické strany Německého společenství práce.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.

část ženského ústrojí

Část ženského ústrojí je souhrn všech orgánů ženského těla, které se podílejí na reprodukci.

střední část (soutěže)

Střední část soutěže je obvykle mezi prvním kolem závodů a finálovou fází. Jde o klíčovou část soutěže, kde se rozhoduje o tom, kdo postoupí do finále.

člen vlády

Člen vlády je politická osoba, která má zodpovědnost za přijímání a implementaci rozhodnutí státu.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

část květní koruny

Část květní koruny je část rostliny, která je obvykle nejvíce viditelná a slouží k produkci semene.