Facebook

šanon - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu šanon.

Význam: Šanon je způsob zápisu, který se používá k uložení dat, zvučného záznamu nebo obrazových dat.

součást

Součástí je část, která je součástí celku nebo složitého systému.

díl

Díl je součástka nebo část něčeho, která slouží k tvorbě celku.

komponent

Komponent je součást nebo část systému, která má svou specifickou funkci.

komponenta

Komponenta je část nebo součást celku, která může být fyzická nebo abstraktní.

sloha

Sloha je jeden verš nebo krátký veršický útvar, skládající se obvykle z dvou nebo více slok.

pořadač

Pořadač je počítačový systém, který umožňuje uživatelům organizovat, ukládat, spravovat, vyhledávat a zobrazovat data.

složka

Složka je obecný název pro skupinu souborů, které jsou spojeny nebo související.

Podobná synonyma

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.