Facebook

Nevšimnout si <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nevšimnout si <čeho>.

Význam: Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

uplynout (doba)

Uplynout znamená projít časem, dojít ke konci nebo vypršet.

uběhnout

Uběhnout je rychle běžet a zběsile se vzdalovat od něčeho nebo někoho.

utéci

Utéci je rychlý pohyb z místa, kdy se člověk snaží uniknout nebo utečou z nebezpečné situace.

ustat (déšť)

Ustat: udělat si přestávku od déště, zastavit se a užívat si příjemného klidu.

přestat

Ukončit, zastavit, nedělat.

ztratit se

Ztratit se znamená ztratit orientaci a nevědět, kde se nacházíte anebo jak se dostat tam, kam potřebujete.

zaniknout

Zaniknout znamená zmizet, být zapomenuto nebo zrušeno.

minout

Minout znamená projít kolem či obcházet něco, či někoho, aniž by se dotklo nebo zachytilo.

přejít <co>

Přejít znamená překonat, projít nebo přestoupit něco (např. cestu, úsek, výzvu).

opominout

Opominout znamená zapomenout, neuvědomit si nebo nezahrnout něco, co je důležité.

vynechat

Vynechat znamená opustit, nezahrnout nebo nezobrazit.

Podobná synonyma

budoucí doba

Budoucí doba je období, které přichází po současnosti a bude charakterizováno změnami ve společnosti, technologii a ekonomice.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

minout (cíl)

Minout znamená nedosáhnout určeného cíle nebo představy.

ztratit

Ztratit: ztrácet, zbavit se; přestat mít, nedokázat najít nebo získat.

ustat

Ustat je sloveso, které znamená ukončit myšlení, konání nebo činnost, obecně zbavit se pohybu.

přestat (publikovat)

Ukončit publikaci, přestat vydávat.

uplynout (rok)

Uplynout je proces, kdy čas běží a ubíhá. Jednoduše řečeno, uplynout znamená projít. V případě roku to znamená, že jeden rok trvá 12 měsíců.

minout (zima)

Minout zimu znamená, že čas se rychle ubíhá a příroda se připravuje na jaro.

ztratit (vítězství)

Prohrát, být poražen, získat méně než konkurence.

ztratit odvahu

Ztratit odvahu znamená ztratit odhodlání, sebedůvěru a schopnost čelit náročným situacím.

déšť

Déšť je přírodní jev, který přináší klesání vody z oblohy na zem v podobě kapek.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

těžká doba

Těžká doba je období plné náročných situací, často s finančními, sociálními či zdravotními důsledky.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

ztratit hlavu

Ztratit hlavu znamená neopatrně reagovat, začít se chovat hystericky, ztratit kontrolu nad situací.

doba

Doba je jednotka času, která může být dlouhá nebo krátká, a může mít různé účely.

přejít

Přejít znamená přestoupit z jednoho stavu nebo místa na jiné, fyzicky nebo symbolicky.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

ustat (v činnosti)

Ustat znamená přestat činnost, ukončit činnost, zastavit se.

déšť (prudký)

Prudký déšť je intenzivní příval vody doprovázený silným větrem a bouřkou. Může způsobit velké škody na přírodě a infrastruktuře.

přestat mít za zlé

Přestat mít za zlé: odpustit, zapomenout, překonat škodlivé emoce a nalézt mír.