Facebook

Zdržovat se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zdržovat se.

Význam: Vyhnout se, nezúčastnit se či odmítnout účast; odložit, odkládat či odložit nějakou činnost.

pobývat <kde>

Pobývat znamená trávit čas na určitém místě, nebo s někým.

bydlit

Bydlet znamená trvale žít v domě nebo ve vlastním bytě. Dalšími slovy, bydlením se rozumí obývat stálé místo bydliště.

meškat

Meškat znamená zpoždění, opomenutí nebo prodlení s něčím.

prodlévat

Prodlévat znamená trávit čas bez smyslu, zbytečně; nečinně se převalovat nebo se věnovat něčemu bez výsledku.

dlít

Dlít znamená vytrvale se zabývat něčím nebo někým, být trpělivý a vytrvalý. Tato činnost vyžaduje důslednost a odhodlání.

setrvávat <kde>

Setrvávat znamená zůstat na stejném místě nebo v stejném stavu; neustupovat ani se nevzdávat.

pobývat

Pobývat znamená trávit čas někde, obvykle déle než jen přechodně.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

bydlet <kde>

Bydlet: přebývat trvale na určitém místě, zpravidla v jeho rezidenční části, obvykle s určitým stupněm úprav.

Podobná synonyma

darovat <co komu>

Darovat znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco zcela bez nároku na náhradu.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, neoprávněně se stát vlastníkem cizího majetku.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

polámat <komu> (kosti)

Polámat kosti (někomu) znamená přetrhat kostní tkáň a způsobit poranění.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.

natlouci <komu>

Natlouci: silou něčímu přinutit k něčemu, případně získat násilím informace nebo údaje od někoho.

gratulovat <komu>

Gratulovat znamená blahopřát, poděkovat nebo ocenit jejich úspěch.

bydlet

Bydlet znamená žít a trvale pobývat na určitém místě.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená odstranit mu něco, co měl, nebo mu zakázat něco, co mohl dělat.

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

půjčit <co komu>

Půjčit: poskytnout něco druhému osobě, často na dobu určitou, s tím, že to bude vráceno.

vtipně odpovědět <komu>

Vtipně odpovídat je schopnost reagovat spontánně a originálně na určité situace, aby člověk druhého pobavil.

vyhlašovat <komu> (válku)

Vyhlašovat válku znamená oznámit bojový stav mezi dvěma zeměmi nebo skupinami.

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

předat <co komu>

Předat: přenést něco na někoho; přenést informace, zkušenosti, moc, dovednosti, vědomosti, zodpovědnost.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět někoho ve vztahu, případně podvádět někoho, s kým máte závazek.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.

napovědět <komu>

Dát člověku nápovědu, aby odpověděl na otázku nebo se vyznal ve složité situaci.

přenechat <co komu>

Přenechat: darovat či předat někomu jinému vlastnictví, moc či úkol.

připisovat <komu> vinu

Přisuzovat odpovědnost a vinu konkrétní osobě.

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.

vynadat <komu>

Vynadat někomu znamená ostře ho kritizovat a zpochybňovat jeho činy nebo postoje.

uklouznout <komu> (noha)

Uklouznout někomu nohou je vybočit z rovnováhy a našlápnout na něčí nohu.

dát zabrat <komu>

Namáhat, obtížit či přetížit někoho na maximum.