Facebook

Sejít rychle (po schodech) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sejít rychle (po schodech).

Význam: Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

snést se (dolů)

Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

spadnout (z kola)

Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

seběhnout (dolů)

Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

Podobná synonyma

snést se

Snést se znamená ustoupit, přijmout nebo vzdát se něčeho, často s těžkým srdcem.

viset (dolů)

Viset znamená zavěšení, držení se na něčem tak, že tělo visí ve vzduchu.

spadnout

Spadnout znamená rychle a nečekaně klesnout, pád do vzdálenosti nebo pohyb dolů.

spadnout (za skříň)

Upadnout nebo se srazit rychle na zem; často v situaci, kdy je osoba překvapená nebo vyděšená.

snést

Snést znamená vzít na sebe přiměřenou zátěž, vystát to. Může to být finanční zátěž, nebo se jedná o snášení bolesti, strachu nebo stresu.

spadnout (na zem)

Padnout na zem, znamená neúspěšné pády, kdy člověk nechce nebo nemůže udržet rovnováhu.

padat dolů

Padat dolů znamená přesouvat se směrem dolů, často rychle a nekontrolovaně.

snést (na hromadu)

Snést znamená přenést něco, co je již uskladněno, například materiál, na jiné místo a uspořádat ho do hromady.

paprsek (u kola)

Paprsek je část kola, která podporuje a zajišťuje spojení mezi kolem a ráfkem. Jedná se o důležitou součást kola, která je zodpovědná za pohyb kola.

sejít dolů

Sejít dolů znamená pohyb směrem dolů, z vyššího místa na nižší.

seběhnout se (dav)

Shromáždění velkého množství lidí, kteří se sdružili dohromady.

dát dolů (bednu)

Přenést bednu dolů, např. ze schodů nebo z vyššího patra.

pustit (dolů)

Pustit (dolů): uvolnit, zpustit, osvobodit, propustit, propustit (zaměstnance).

spadnout na zem

Upadnout, sestoupit k zemi; dopadnout na zem, pád.

spadnout se

Spadnout se znamená rychle, náhlé a nečekané zvýšení nebo snížení.

dávat dolů

Snížit, odepřít, odmítnout.

spadnout (letadlo)

Spadnout - pád k nekontrolovatelnému dopadu; nehody letadel.

dolů

Dolů: ve směru nebo kontextu dolů znamená klesající směr, nebo směrem dolů. Může také symbolizovat pád, úpadek, pokles nebo zhoršení.

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.

osa (kola)

Osa je díl kola, který je spojen s ráfkem a je poháněn motorem. Je to hlavní část kola, která se otáčí a umožňuje pohyb.

natočit (kola)

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.