Facebook

Sejít rychle (po schodech) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sejít rychle (po schodech).

Význam: Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

snést se (dolů)

Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

spadnout (z kola)

Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

seběhnout (dolů)

Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

Podobná synonyma

dolů

Směr dolů, ve smyslu poklesu, úbytku nebo snížení; opakem je výška nebo nahoru.

snést

Snést znamená vzít na sebe přiměřenou zátěž, vystát to. Může to být finanční zátěž, nebo se jedná o snášení bolesti, strachu nebo stresu.

spadnout

Spadnout znamená rychle a nekontrolovaně přijít o rovnováhu nebo ztratit pevnou pozici.

dávat dolů

Snížit, odepřít, odmítnout.

natočit (kola)

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.

snést se

Snést se znamená udělat něco s odvahou či odhodláním, například překonat náročnou situaci nebo zvládnout těžkou úlohu.

sejít dolů

Sejít dolů znamená pohyb směrem dolů, z vyššího místa na nižší.

spadnout (bomba)

Spadnout: dopadnout nebo padnout z výšky, např. bomba vybuchla a spadla.

stáhnout (dolů)

Stáhnout: Kopírovat soubor z internetu do počítače.

pustit (dolů)

Pustit (dolů): uvolnit, zpustit, osvobodit, propustit, propustit (zaměstnance).

spadnout (letadlo)

Spadnout - pád k nekontrolovatelnému dopadu; nehody letadel.

spadnout (na zem)

Padnout na zem, znamená neúspěšné pády, kdy člověk nechce nebo nemůže udržet rovnováhu.

sundat dolů

Odebrat, snížit, odstranit.

snést se <s kým>

Snést se s někým znamená trpělivě přijmout jeho slova, činy nebo postoje.

paprsek (u kola)

Paprsek je část kola, která podporuje a zajišťuje spojení mezi kolem a ráfkem. Jedná se o důležitou součást kola, která je zodpovědná za pohyb kola.

osa (kola)

Osa je díl kola, který je spojen s ráfkem a je poháněn motorem. Je to hlavní část kola, která se otáčí a umožňuje pohyb.

snést <co>

Snést: podstoupit, unést, přenést, vydržet, přijmout, přetrpět.

padat dolů

Padat dolů znamená přesouvat se směrem dolů, často rychle a nekontrolovaně.

dát dolů (bednu)

Přenést bednu dolů, např. ze schodů nebo z vyššího patra.

stahovat (dolů)

Stahovat znamená kopírovat data z jednoho zdroje, například internetu, na vlastní počítač.

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.