Facebook

Značně - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu značně.

Význam: se lišící význam, nebo názor, který může být přiřazen slovu nebo větě, nebo také použit k popisu určitého konceptu nebo jevu.

zasmušile

Význam slova zasmušile je být smutný, skleslý nebo vážný, často projevovaný pokleslou náladou, zarudlýma očima nebo skloněnou hlavou.

smutně

Význam slova smutně je pociťovat nebo vyjádřit smutek, zármutek nebo depresi; být zarmoucený či truchlit.

vesele

Veselí je pocit radosti a štěstí, který je provázen smíchem a dobrými pocity. Veselí může být vyvoláno společnými aktivitami, jako je sdílení vtipů nebo hrát hry. Může být také způsobeno okamžitými ud

opravdově

, věrně Význam slova opravdově, věrně je ochotně a věrně poskytnout přímou a loajální podporu. Je to vyjádření hlubokého přesvědčení a upřímnosti.

závažně

jší úkol Závažnější úkol je záležitost, která vyžaduje více úsilí a pozornosti, než běžné nebo obvyklé úkoly. Často zahrnuje náročnější činnosti, jako je například vyřešit složitý problém nebo vytvoř

důležitě

jší informace nebo koncept, který může být slovem nebo frází; může být použit k popisu situace nebo pro ilustraci myšlenky. Slovo je jakýkoli užitečný, důležitý koncept nebo informace, který může bý

velce

vlivná osobnost Velká osobnost je někdo, kdo má silný vliv na ostatní a je uctíván za svou úspěšnou kariéru, znalosti nebo jiné schopnosti. Tato osoba je schopna přesvědčit druhé, aby učinili změny v

náramně

Náramně znamená velmi, skvěle či nadmíru dobře.

notně

Notně znamená důrazně, silně, intenzivně, výrazně; dostatečně, rozsáhle.

velice

Velice je výraz pro velkou míru, nebo velké množství něčeho. Je to silnější forma slova "moc".

hodně

Hodně je velké množství, nebo velký rozsah; také může znamenat silné projevy emocí, úcty nebo nadšení.

málo

Málo je nízké množství, menší než je obvyklé nebo požadované.

Podobná synonyma

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

rytíř smutné postavy

Rytíř smutné postavy je literární postava, která je ztělesněním hrdinství, vážnosti a tragického osudu.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.