Facebook

Zhroutit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zhroutit.

Význam: Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

prásknout

Prásknout znamená sdělit nějakou zásadní informaci nebo tajemství, které mělo zůstat utajeno.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

prasknout

Prasknout je vyjádření pro roztržení nebo průraz něčeho, způsobený silným nárazem, tlakem nebo napětím.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se, rozdělit se, zhroutit se nebo se rozsypat.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

přetrhnout (perem)

Přetrhnout: rozdělit, roztrhnout nebo přetnout pomocí silného tlaku.

přetrhnout (provaz)

Roztrhnout, zlomit, zničit.

rozpadat se (režim)

Rozpadá se - znamená to, že se nějaký režim pomalu rozpadá, ztrácí svou moc a autoritu.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se na předmět do dalšího semestru nebo ročníku.

propadnout se

Propadnout se znamená ztratit se, být zapomenutý nebo zaniknout.

prásknout si

Prásknout si znamená říci něco o někom nebo o něčem, aniž by bylo žádoucí, aby to bylo známo.

trám

Trám je dřevěná nosná konstrukce sloužící k podepření střechy nebo nějaké konstrukce.

přetrhnout se (lano)

Lano se přetrhne, když je přetížené a jeho pevnost je překročena.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

potopit <koho> (u zkoušky)

Potopit je doslova ponořit koho/co do vody, fyzicky nebo metaforicky.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit, rozložit nebo zlomit na menší části.

rozpadnout se (na prvky)

Rozpadnout se znamená rozdělit na původní prvky, které byly použity k vytvoření.