Facebook

Propadnout (u zkoušky) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu propadnout (u zkoušky).

Význam: Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

trám

Trám je dřevěná nosná konstrukce sloužící k podepření střechy nebo nějaké konstrukce.

zhroutit se

Zhroutit se znamená ztratit kontrolu nad svou situací nebo emocemi až do stavu úplného vyčerpání.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně a rychle roztrhat či oddělit dva předměty, nebo odříznout nebo přerušit nějakou věc.

prasknout

Prasknout je vyjádření pro roztržení nebo průraz něčeho, způsobený silným nárazem, tlakem nebo napětím.

prásknout

Prásknout znamená sdělit nějakou zásadní informaci nebo tajemství, které mělo zůstat utajeno.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená být rozrušeným a rozptýleným, ztratit silnou schopnost činit rozhodnutí nebo jednat.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

zhroutit se (psychicky)

Zhroutit se psychicky znamená zažít silnou duševní krizi s hlubokou úzkostí, nespavostí, únavou a depresí.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit se, roztáhnout se, rozhodnout se jinou cestou nebo se vzdálit.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

přetrhnout (provaz)

Roztrhnout, zlomit, zničit.

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.

uvolňovat (stehy)

Uvolňování stehů je proces odstraňování stehů po operaci, aby se obnovila normální funkce těla.