Facebook

Propadnout (u zkoušky) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu propadnout (u zkoušky).

Význam: Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se, zhroutit se, rozložit se, rozsypat se nebo zaniknout.

prásknout

Vyřčení informace, obvykle tajné, rychle a náhlým způsobem.

zhroutit se

Zhroutit se znamená zůstat bezmocně stát na místě, nevědět, co dělat, být zmatený a ohromený situací.

rozpadnout se (na prvky)

Rozpadnout se znamená rozdělit na původní prvky, které byly použity k vytvoření.

zostřený (režim)

Zostřený režim je stav střeženého obecního nebo státního prostoru s zvýšenou ostrahou, kontrolou a omezením pohybu.

rozpadnout se (po kouscích)

Rozpadnout se: zmenšovat se, rozpadat se až do zániku, rozdělit se na části.

prásknout si

Prásknout si znamená říci něco o někom nebo o něčem, aniž by bylo žádoucí, aby to bylo známo.

uvolňovat (stehy)

Uvolňování stehů je proces odstraňování stehů po operaci, aby se obnovila normální funkce těla.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně a rychle roztrhat či oddělit dva předměty, nebo odříznout nebo přerušit nějakou věc.

prasknout

Prasknout znamená trhnutí, roztrhnutí nebo přetržení. Může se jednat o přetržení něčeho pevného nebo plochého, jako jsou například sklo nebo plátno.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

trám

Trám je dřevěná konstrukce, která se používá k podepření střechy nebo stavby.

přetrhnout (provaz)

Roztrhnout, zlomit, zničit.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit se, roztáhnout se, rozhodnout se jinou cestou nebo se vzdálit.

zhroutit se (psychicky)

Zhroutit se psychicky znamená zažít silnou duševní krizi s hlubokou úzkostí, nespavostí, únavou a depresí.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.