Facebook

Přetrhnout se - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu přetrhnout se.

Význam: Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.

rupnout

Rupnout je přirozený proces, kdy se látka nebo tělo rozpadá na menší části.

přetrhat se

Přetrhat se znamená ukončit činnost nebo vztah s někým náhle a nečekaně.

ztrhat se

Ztrhat se znamená rozrušit nebo rozvířit se; být napjatý, neklidný nebo hysterický.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

zhroutit se

Zhroutit se znamená zůstat bezmocně stát na místě, nevědět, co dělat, být zmatený a ohromený situací.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se, rozdělit se, zhroutit se nebo se rozsypat.

rozpadnout se (stavení)

Rozpadnout se znamená zničit se, rozložit se; stavení se zhroutí, rozpadne.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

trám

Trám je nosná konstrukční součást, která se používá k podepření střechy, stěny nebo obecně k pevnému spojení dvou dílů.

prásknout

Prásknout znamená sdělit nějakou zásadní informaci nebo tajemství, které mělo zůstat utajeno.

krovový (trám)

Krovový trám je dlouhá, pevná dřevěná konstrukční prvek, který se používá k podepření střechy nebo stropu.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

přetrhnout (provaz)

Roztrhnout, zlomit, zničit.

přetrhat

Roztrhnout cokoliv (např. tkaninu, provaz, vlákno) do dvou částí, oddělených mezerou.

uvolňovat (stehy)

Uvolňování stehů je proces odstraňování stehů po operaci, aby se obnovila normální funkce těla.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se na předmět do dalšího semestru nebo ročníku.

provaz

Provaz je dlouhý vysoce odolný materiál, který se používá k vázání, táhnutí a buzení. Může být také použit k dekoraci a zdobení.

propadnout panice

Ztratit kontrolu a prožívat silnou úzkost a strach, který vede k neoprávněným reakcím na nepředvídatelné situace.

propadnout se

Propadnout se znamená ztratit se nebo zmizet; vyhýbat se veřejnosti či upadnout do nečinnosti.

ztrhat

Ztrhat znamená odtrhnout nebo odstranit něco, co je připevněno, například papír, látka nebo vlákno.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.