Facebook

Přetrhnout se - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu přetrhnout se.

Význam: Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.

rupnout

Rupnout je přirozený proces, kdy se látka nebo tělo rozpadá na menší části.

přetrhat se

Přetrhat se znamená ukončit činnost nebo vztah s někým náhle a nečekaně.

ztrhat se

Ztrhat se znamená rozrušit nebo rozvířit se; být napjatý, neklidný nebo hysterický.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se na elementární složky, být zničeno nebo se rozpadnout.

režim

Režim je systém zásad a pravidel, který určuje jakýkoli aspekt politického nebo ekonomického systému.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit se, roztáhnout se, rozhodnout se jinou cestou nebo se vzdálit.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

propadnout se

Propadnout se znamená ztratit se, být zapomenutý nebo zaniknout.

ztrhat

Ztrhat znamená odtrhnout, zničit nebo roztrhat něco fyzicky.

zhroutit se

Zhroutit se znamená zčásti nebo úplně ztratit kontrolu nad sebou a svým chováním.

provaz

Provaz je druh tkaniny, který se skládá z více nití, jejichž spletením vzniká silná, pevná látka.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

přetrhnout (provaz)

Roztrhnout, zlomit, zničit.

prasknout

Prasknout znamená roztrhnout se nebo rozbít se na kousky nebo selhat.

trám

Trám je dřevěná konstrukce, která se používá k podepření střechy nebo stavby.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

propadnout panice

Ztratit kontrolu a prožívat silnou úzkost a strach, který vede k neoprávněným reakcím na nepředvídatelné situace.

rozpadnout se (na prvky)

Rozpadnout se znamená rozdělit na původní prvky, které byly použity k vytvoření.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se na předmět do dalšího semestru nebo ročníku.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

propadnout

Propadnout znamená ztratit kontrolu nad situací a dostat se do problémů.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.