Facebook

Roztrhnout se (stehy) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu roztrhnout se (stehy).

Význam: Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

propadnout se

Propadnout se znamená výrazně se zhoršit, zaostat, upadnout nebo selhat.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

rozpadnout se (stavení)

Rozpadnout se znamená zničit se, rozložit se; stavení se zhroutí, rozpadne.

trám

Trám je nosná konstrukční součást, která se používá k podepření střechy, stěny nebo obecně k pevnému spojení dvou dílů.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

zhroutit se

Zhroutit se znamená vyčerpat se až do základu, fyzicky i psychicky.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

zostřený (režim)

Zostřený režim je stav střeženého obecního nebo státního prostoru s zvýšenou ostrahou, kontrolou a omezením pohybu.

potopit <koho> (u zkoušky)

Potopit je doslova ponořit koho/co do vody, fyzicky nebo metaforicky.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně roztrhnout, odtrhnout nebo zrušit.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená být rozrušeným a rozptýleným, ztratit silnou schopnost činit rozhodnutí nebo jednat.

rozpadnout se (po kouscích)

Rozpadnout se: zmenšovat se, rozpadat se až do zániku, rozdělit se na části.

zhroutit se (nervově)

Zhroutit se znamená prožít silnou psychickou úzkost, která může vést až k náhlému zhroucení a rozpadu osobnosti.

přetrhnout se (lano)

Lano se přetrhne, když je přetížené a jeho pevnost je překročena.

nechat propadnout

Nechat propadnout znamená nechat něco nevyužít, nechat něco zapomenout nebo nechat něco projít bez pozornosti.

prásknout

Prásknout znamená sdělit nějakou zásadní informaci nebo tajemství, které mělo zůstat utajeno.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.