Facebook

Roztrhnout se (stehy) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu roztrhnout se (stehy).

Význam: Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

zhroutit se (psychicky)

Zhroutit se psychicky znamená zažít silnou duševní krizi s hlubokou úzkostí, nespavostí, únavou a depresí.

trám

Trám je nosná konstrukční součást, která se používá k podepření střechy, stěny nebo obecně k pevnému spojení dvou dílů.

propadnout

Propadnout znamená ztratit kontrolu nad situací a dostat se do problémů.

propadnout se

Propadnout se znamená zapadnout, ztratit se nebo upadnout do něčeho hlubokého.

rozpadnout se (stavení)

Rozpadnout se znamená zničit se, rozložit se; stavení se zhroutí, rozpadne.

přetrhnout se (lano)

Lano se přetrhne, když je přetížené a jeho pevnost je překročena.

prásknout

Prásknout je užíváno pro označení něčeho, co bylo řečeno nebo provedeno náhle, zřetelně a nečekaně.

zostřený (režim)

Zostřený režim je stav střeženého obecního nebo státního prostoru s zvýšenou ostrahou, kontrolou a omezením pohybu.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se na menší části, rozložit se na základní prvky nebo se rozložit na zničení.

zhroutit se

Zhroutit se znamená ztratit kontrolu nad svou situací nebo emocemi až do stavu úplného vyčerpání.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně roztrhnout, odtrhnout nebo zrušit.

lámat se (trám)

Lámat se: znamená přetrhnout se, roztrhnout, prasknout, rozdrtit nebo zlomit.

prasknout

Prasknout je vyjádření pro roztržení nebo průraz něčeho, způsobený silným nárazem, tlakem nebo napětím.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.