Facebook

Proletět - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu proletět.

Význam: Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

prolétnout (dveřmi)

Prolétnout dveřmi znamená rychle projít, vyrazit, nezastavit se.

letět <skrze co>

Letět skrze co znamená rychle procházet skrz místo, situaci nebo objekt.

proběhnout (městem)

Proběhnout městem znamená rychle se pohybovat po jeho ulicích, obvykle během sportovních aktivit.

projet

Projet znamená rychle projíždět místem, prostorem či trasou, obvykle ve vozidle.

prohlédnout (zběžně)

Podívat se na něco pečlivě a detailně.

přelétnout

Přelétnout znamená překonat nějakou vzdálenost rychle poletem.

prolistovat

Prolistovat znamená přečíst nebo prohlídnout stránky, sešit nebo knihu od začátku do konce.

pročíst

Pročíst znamená přečíst a analyzovat text, aby se získaly informace nebo pochopení.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se do požadovaného průměru, což vede k nutnosti zopakovat ročník.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

Podobná synonyma

zběžně

Zběžně: jednoduché, rychlé a stručné zobrazení určitého tématu.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

propadnout se

Propadnout se je vyjádření, které se používá pro vyjádření výrazného poklesu, úpadku nebo ztráty síly.

proběhnout

Proběhnout znamená běžet rychle a nezastavovat se.

letět

Letět je pohyb vzdušnou cestou; létat je pohybovat se ve vzduchu; letění je přechod z bodu A do bodu B ve vzduchu.

přelétnout (pevninu)

Přelétnout pevninu znamená letět nad ní, například letadlem.

prodrat se (dveřmi)

Prodrat se znamená projít skrz dveře, aniž by byly otevřeny.

prásknout si

Prásknout si znamená říci něco o někom nebo o něčem, aniž by bylo žádoucí, aby to bylo známo.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

nebýt přítomen (ve škole)

Nebýt přítomen = neúčastnit se výuky, nepřijít do školy.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

prohlédnout

Prohlédnout znamená zkoumat, pečlivě se zaměřit na detaily a vyhodnotit něco.

projet se

Projet se znamená: cestovat po oblasti, obvykle řízením vozidla, aby se prozkoumal její terén.

rozpadnout se (stavení)

Rozpadnout se znamená zničit se, rozložit se; stavení se zhroutí, rozpadne.

propadnout

Propadnout znamená ztratit kontrolu nad situací a dostat se do problémů.

prohlédnout si (výstavu)

Prohlédnout si výstavu znamená prozkoumat a podrobně si ji prohlédnout.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se na menší části, rozložit se na základní prvky nebo se rozložit na zničení.

zhroutit se

Zhroutit se: ztratit emoční i fyzickou stabilitu, často způsobené stresujícími situacemi.

uspět (ve škole)

Uspět ve škole znamená dosáhnout výsledků, které odpovídají očekáváním a požadavkům.

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.

trám

Trám je dřevěná konstrukce, která se používá k podepření střechy nebo stavby.

rozpadnout se (po kouscích)

Rozpadnout se: zmenšovat se, rozpadat se až do zániku, rozdělit se na části.

přetrhnout (perem)

Přetrhnout: rozdělit, roztrhnout nebo přetnout pomocí silného tlaku.