Facebook

Proletět - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu proletět.

Význam: Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

prolétnout (dveřmi)

Prolétnout dveřmi znamená rychle projít, vyrazit, nezastavit se.

letět <skrze co>

Letět skrze co znamená rychle procházet skrz místo, situaci nebo objekt.

proběhnout (městem)

Proběhnout městem znamená rychle se pohybovat po jeho ulicích, obvykle během sportovních aktivit.

projet

Projet znamená rychle projíždět místem, prostorem či trasou, obvykle ve vozidle.

prohlédnout (zběžně)

Podívat se na něco pečlivě a detailně.

přelétnout

Přelétnout znamená překonat nějakou vzdálenost rychle poletem.

prolistovat

Prolistovat znamená přečíst nebo prohlídnout stránky, sešit nebo knihu od začátku do konce.

pročíst

Pročíst znamená přečíst a analyzovat text, aby se získaly informace nebo pochopení.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se do požadovaného průměru, což vede k nutnosti zopakovat ročník.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

Podobná synonyma

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

uspět (ve škole)

Uspět ve škole znamená dosáhnout výsledků, které odpovídají očekáváním a požadavkům.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se na menší části, rozložit se na základní prvky nebo se rozložit na zničení.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit se nebo se rozdělit do více částí.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

prolétnout

Prolést se rychle a nezastavit se, přeletět něco rychle.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně a rychle roztrhat či oddělit dva předměty, nebo odříznout nebo přerušit nějakou věc.

prodrat se (dveřmi)

Prodrat se znamená projít skrz dveře, aniž by byly otevřeny.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

rozpadnout se (na prvky)

Rozpadnout se znamená rozdělit na původní prvky, které byly použity k vytvoření.

prohlédnout

Prohlédnout znamená prozkoumat pozorně, zkontrolovat nebo se podívat na něco.

prasknout

Prasknout znamená roztrhnout se nebo rozbít se na kousky nebo selhat.

letět kolem

Letět znamená pohybovat se rychle ve vzduchu, obvykle ve formě létání.

potopit <koho> (u zkoušky)

Potopit je doslova ponořit koho/co do vody, fyzicky nebo metaforicky.

zběžně

Zběžně: pohled/hluboký pohled, stručný, neúplný, orientační.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

prásknout

Vyřčení informace, obvykle tajné, rychle a náhlým způsobem.

vyvolat <koho> (ve škole)

Vyvolat znamená vyžádat si přítomnost někoho ve škole, obvykle na požádání ředitele.

přetrhnout (perem)

Přetrhnout: rozdělit, roztrhnout nebo přetnout pomocí silného tlaku.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

zhroutit se (nervově)

Zhroutit se znamená prožít silnou psychickou úzkost, která může vést až k náhlému zhroucení a rozpadu osobnosti.

zhroutit se

Zhroutit se znamená ztratit kontrolu nad svou situací nebo emocemi až do stavu úplného vyčerpání.

propadnout se

Propadnout se je vyjádření, které se používá pro vyjádření výrazného poklesu, úpadku nebo ztráty síly.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.