Facebook

Křupnout - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu křupnout.

Význam: Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

prasknout

Prasknout je vyjádření pro roztržení nebo průraz něčeho, způsobený silným nárazem, tlakem nebo napětím.

rupnout

Rupnutí je proces nebo okamžik, kdy se něco praskne nebo praskne, často doprovázený zvukem.

lupnout

Lupnout - rychlý pohyb, jako když se něco prudce odrazí nebo se dotkne něčeho.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit, rozložit nebo zlomit na menší části.

prásknout si

Prásknout si znamená říci něco o někom nebo o něčem, aniž by bylo žádoucí, aby to bylo známo.

zhroutit se

Zhroutit se znamená zčásti nebo úplně ztratit kontrolu nad sebou a svým chováním.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

propadnout panice

Ztratit kontrolu a prožívat silnou úzkost a strach, který vede k neoprávněným reakcím na nepředvídatelné situace.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

propadnout se

Propadnout se je vyjádření, které se používá pro vyjádření výrazného poklesu, úpadku nebo ztráty síly.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

rozpadnout se (stavení)

Rozpadnout se znamená zničit se, rozložit se; stavení se zhroutí, rozpadne.

trám

Trám je dřevěná konstrukční část, která je používána jako nosný prvek pro podporu stropů, střech a jiných konstrukcí.

propadnout

Propadnout znamená ztratit kontrolu nad situací a dostat se do problémů.

uvolňovat (stehy)

Uvolňování stehů je proces odstraňování stehů po operaci, aby se obnovila normální funkce těla.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

trouchnivět (trám)

Trám se trouchniví, čímž se stává měkkým, slabým a nezdravým, což může způsobit závažnější poškození nebo zhroucení.

rozpadnout se (na prvky)

Rozpadnout se znamená rozdělit na původní prvky, které byly použity k vytvoření.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně roztrhnout, odtrhnout nebo zrušit.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se do požadovaného průměru, což vede k nutnosti zopakovat ročník.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se, zhroutit se, rozložit se, rozsypat se nebo zaniknout.

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.