Facebook

Rozpadnout se (na prvky) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rozpadnout se (na prvky).

Význam: Rozpadnout se znamená rozdělit na původní prvky, které byly použity k vytvoření.

rozprostřít se (město)

Rozprostřít se znamená, že se město rozšíří a rozšíří své hranice.

rozkládat se

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části, nebo se rozptýlit po oblasti.

usednout (v křesle)

Usadit se (v křesle) a uvolnit se.

ulehnout

Ulehnout znamená lehce se položit nebo svalit tělo na zem, postel či jiný povrch.

roztáhnout se

Roztáhnout se znamená rozšířit se do větší plochy, či objemu. Obvykle se používá ve vztahu ke skupině lidí, která se rozchází do různých směrů.

rozvalit se

Uvolnit se a relaxovat, obvykle na pohodlném místě; ležet a odpočívat.

zhroutit se (psychicky)

Zhroutit se psychicky znamená zažít silnou duševní krizi s hlubokou úzkostí, nespavostí, únavou a depresí.

Podobná synonyma

rozkládat

Rozkládat znamená rozdělovat nebo rozdělení na menší části.

rozkládat (sloučeninu)

Rozkládat znamená rozdělit na jednotlivé části.

psychický

Psychický se týká duševního zdraví a myšlení, včetně emocí, paměti a schopnosti učit se.

rozprostřít se

Rozprostřít se znamená rozložit, roztáhnout, šířit, rozmístit či zaplnit.

rozprostřít (koberec)

Rozprostřít znamená rozvinout či rozložit, např. koberec.

usednout

Usednout znamená usadit se do pohodlného postoje, nebo také se posadit na židli, sedací soupravu či jiné pohodlné místo.

hlavní město

Hlavní město je sídlo státní vlády, největší město dané země a centrum politické, hospodářské a kulturní činnosti.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

významné město (kraje)

Významné město je město s obzvlášť vysokou ekonomickou, kulturní, historickou, politickou a sociální hodnotou.

zhroutit se

Zhroutit se: ztratit emoční i fyzickou stabilitu, často způsobené stresujícími situacemi.

rozprostřít (deštník)

Rozprostřít znamená rozvinout, vystříhat nebo roztáhnout (např. deštník).

rozkládat (rukama)

Rozkládat znamená rozdělit na části, rozložit, rozházet.

město

Město je obec s vysokou hustotou osídlení, která poskytuje obyvatelům služby, infrastrukturu a rozmanité kulturní a sociální aktivity.

rozprostřít

Rozprostřít znamená rozložit, rozložit do většího rozsahu nebo roztáhnout po ploše.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

zhroutit se (nervově)

Zhroutit se znamená prožít silnou psychickou úzkost, která může vést až k náhlému zhroucení a rozpadu osobnosti.

rozprostřít se (plíseň)

Rozprostřít se znamená, že se plíseň šíří a začíná se vyvíjet po povrchu.