Facebook

Lupnout - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu lupnout.

Význam: Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená posílit jeho moc a kontrolu, aby se zabránilo změnám.

trám

Trám je dřevěná konstrukce, která se používá k podepření střechy nebo stavby.

zhroutit se (psychicky)

Zhroutit se psychicky znamená zažít silnou duševní krizi s hlubokou úzkostí, nespavostí, únavou a depresí.

prasknout

Prasknout znamená roztrhnout se nebo rozbít se na kousky nebo selhat.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se na předmět do dalšího semestru nebo ročníku.

zhroutit se

Zhroutit se: ztratit emoční i fyzickou stabilitu, často způsobené stresujícími situacemi.

propadnout

Propadnout znamená ztratit kontrolu nad situací a dostat se do problémů.

propadnout se

Propadnout se znamená ztratit se, být zapomenutý nebo zaniknout.

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně roztrhnout, odtrhnout nebo zrušit.

přetrhnout (provaz)

Roztrhnout, zlomit, zničit.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

nechat propadnout

Nechat propadnout znamená nechat něco nevyužít, nechat něco zapomenout nebo nechat něco projít bez pozornosti.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

prásknout

Prásknout je užíváno pro označení něčeho, co bylo řečeno nebo provedeno náhle, zřetelně a nečekaně.

rozpadnout se

Rozpadnout se znamená rozložit se, rozdělit se nebo rozpustit se. Je to proces, při kterém se jedna forma rozkládá či mění na jinou.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

zpráchnivět (trám)

Zpráchnivět trám znamená postupně ztrácet svou pevnost a trvanlivost vlivem biologických a chemických procesů.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.

rozpadnout se (stavení)

Rozpadnout se znamená zničit se, rozložit se; stavení se zhroutí, rozpadne.