Facebook

Rozpadnout se (režim) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozpadnout se (režim).

Význam: Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

zhroutit se

Zhroutit se znamená vyčerpat se až do základu, fyzicky i psychicky.

přetrhnout (perem)

Přetrhnout: rozdělit, roztrhnout nebo přetnout pomocí silného tlaku.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit se nebo se rozdělit do více částí.

trám

Trám je nosná konstrukční součást, která se používá k podepření střechy, stěny nebo obecně k pevnému spojení dvou dílů.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se na předmět do dalšího semestru nebo ročníku.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

propadnout

Nezdařit se, zmizet z dohledu, ztratit se, zažít neúspěch.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně a rychle roztrhat či oddělit dva předměty, nebo odříznout nebo přerušit nějakou věc.

propadnout panice

Ztratit kontrolu a prožívat silnou úzkost a strach, který vede k neoprávněným reakcím na nepředvídatelné situace.

zhroutit se (nervově)

Zhroutit se znamená prožít silnou psychickou úzkost, která může vést až k náhlému zhroucení a rozpadu osobnosti.

propadnout se

Propadnout se znamená výrazně se zhoršit, zaostat, upadnout nebo selhat.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

tlít (trám)

Tlít je technika používaná k spojení dvou trámů, kde jsou trámy spojeny pomocí klínů, vrutů nebo kování.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

prásknout si

Prásknout si znamená říci něco o někom nebo o něčem, aniž by bylo žádoucí, aby to bylo známo.

zhroutit se (psychicky)

Zhroutit se psychicky znamená zažít silnou duševní krizi s hlubokou úzkostí, nespavostí, únavou a depresí.