Facebook

Rozpadnout se (režim) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozpadnout se (režim).

Význam: Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

prasknout (trám)

Prasknout (trám): prorazit, roztáhnout, odtrhnout se, rozlomit, rozdrtit.

puknout

Puknout znamená prasknout, explodovat, prasknout, trhavě se rozpadnout nebo se roztrhnout.

lupnout

Lupnout znamená prudce udeřit o něco, rychle se pohnout nebo se zvukově ozvat.

křupnout

Křupnout je označení pro zvuk, který je slyšet při lámání nebo praskání něčeho při změně tvaru nebo teploty.

roztrhnout se (stehy)

Roztrhnout se: rozvázat, odtrhnout se, odříznout se, odlomit se.

přetrhnout se

Přetrhnout se = přerušit náhle, násilně a nečekaně všechny vazby.

zhroutit

Zhroutit znamená rychle se zhroutit nebo selhat, zpravidla kvůli závažnému problému.

propadnout (u zkoušky)

Propadnout znamená nedostat se do požadovaného výsledku, například nezískat požadovanou známku při zkoušce.

proletět

Proletět: pohybovat se ve vzduchu rychleji než bezmotorové letadlo.

Podobná synonyma

roztrhnout se (provaz)

Roztrhnout se znamená rozdělit provaz na více částí.

propadnout se

Propadnout se znamená ztratit se, být zapomenutý nebo zaniknout.

nechat propadnout

Nechat propadnout znamená nechat něco nevyužít, nechat něco zapomenout nebo nechat něco projít bez pozornosti.

přetrhnout

Přetrhnout znamená násilně a rychle roztrhat či oddělit dva předměty, nebo odříznout nebo přerušit nějakou věc.

přetrhnout se (lano)

Lano se přetrhne, když je přetížené a jeho pevnost je překročena.

zhroutit se

Zhroutit se znamená ztratit kontrolu nad svou situací nebo emocemi až do stavu úplného vyčerpání.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

prasknout

Prasknout znamená trhnutí, roztrhnutí nebo přetržení. Může se jednat o přetržení něčeho pevného nebo plochého, jako jsou například sklo nebo plátno.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

prásknout si

Prásknout si znamená říci něco o někom nebo o něčem, aniž by bylo žádoucí, aby to bylo známo.

propadnout

Propadnout znamená ztratit kontrolu nad situací a dostat se do problémů.

roztrhnout se

Roztrhnout se znamená rozdělit, rozložit nebo zlomit na menší části.

přetrhnout (perem)

Přetrhnout: rozdělit, roztrhnout nebo přetnout pomocí silného tlaku.

zhroutit se (nervově)

Zhroutit se znamená prožít silnou psychickou úzkost, která může vést až k náhlému zhroucení a rozpadu osobnosti.

prásknout

Prásknout znamená sdělit nějakou zásadní informaci nebo tajemství, které mělo zůstat utajeno.

zhroutit se (k zemi)

Padnout do kolen, předstírat mdloby, být tak zesláblý, že se člověk nemůže ani hýbat.

trám

Trám je nosná konstrukční součást, která se používá k podepření střechy, stěny nebo obecně k pevnému spojení dvou dílů.

ztrouchnivět (trám)

Ztrouchnivět znamená, že trám trpí procesem přirozeného rozkladu, který vede ke ztrátě pevnosti, síly a trvanlivosti.

roztrhnout (papír)

Roztrhnout = rozdělit na části pomocí intenzivního roztažení.