Facebook

Odvážit se <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu odvážit se <čeho>.

Význam: Odvážit se je vyjádření pro odhodlání projevit odvahu a jít do něčeho s vědomím nebezpečí, co může nastat.

opovážit se

Opovážit se znamená odvážit se udělat něco, čemu se člověk obává; dělat něco, co je rizikové nebo vyžaduje odvahu.

dovolit si

Dovolit si je mít dostatek finančních prostředků a času, abyste mohli uskutečnit něco, co jste chtěli.

Podobná synonyma

dovolit

Dovolit znamená umožnit nebo povolit něčí akce nebo chování.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

dovolit si <co>

Dovolit si něco znamená mít dostatečné finanční či jiné zdroje, aby člověk mohl pořídit nebo uskutečnit něco.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.

dovolit (přístup)

Dovolit: umožnit, povolit někomu, aby měl přístup k něčemu.