Facebook

Zarmucovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zarmucovat.

Význam: Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

mít bolest

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

rmoutit

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

trápit

se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

Podobná synonyma

potlačit (bolest)

Potlačit = snížit intenzitu nebo úplně zmírnit bolest.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

trápit se <čím>

Trápit se čím znamená prožívat stavy úzkosti, smutku, bezmoci či únavy kvůli nějaké situaci.

cítit

Vnímat něco fyzicky či psychicky, pomocí smyslů nebo intuice; vyvolat pocity, dojmy.

snášet (bolest)

Snášet znamená trpět, přetrpět, vydržet bolest nebo něco nepříjemného.

bolest

Bolest je nepříjemný fyzický pocit, který signalizuje přítomnost nemoci, zranění nebo jiných podnětů.

trápit se

Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.

zmírnit se (bolest)

Udělat, aby bolest byla méně intenzivní; usnadnit bolest, snížit její intenzitu.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

polevit (bolest)

Polevit znamená snížit nebo zmírnit bolest.

rmoutit se

Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

soužit se

Soužití je sdílení životního prostoru, stejného způsobu života a společné účasti na každodenních činnostech.

přestat (bolest)

Ukončit nebo zastavit bolest; udělat konec bolestivým pocitům.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

rmoutit se <pro co>

Rmoutit se znamená prožívat hluboké smutky a truchlit, často za něčím, co se už nedá vrátit.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.