Facebook

Zarmucovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zarmucovat.

Význam: Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

mít bolest

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

rmoutit

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

trápit

se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

Podobná synonyma

trápit se

Trápit se znamená trpět, truchlit nebo trpět fyzickou nebo psychickou bolest.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

bolest hlavy

Bolest hlavy je nepříjemný pocit intenzity, který může být lokalizován v oblasti hlavy nebo krku. Může být způsobena mnoha faktory.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

bolest

Bolest je nepříjemný fyzický nebo psychický pocit, který se vyskytuje při zranění nebo jiném fyzickém nebo psychickém poškození.

rmoutit se

Rmoutit se znamená prožívat hlubokou smutek a zármutek, mít hlubokou tíhu na srdci a truchlit.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

zmírnit (bolest)

Ulevit od bolesti, zmírnit její intenzitu.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit se

Soužití je sdílení životního prostoru, stejného způsobu života a společné účasti na každodenních činnostech.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

přestat (bolest)

Ukončit nebo zastavit bolest; udělat konec bolestivým pocitům.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

polevit (bolest)

Polevit znamená snížit intenzitu bolesti, ulevit od bolesti nebo jí odstranit.