Facebook

Trápit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu trápit <koho>.

Význam: Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

týrat

Týrat znamená páchat fyzické, psychické nebo sexuální násilí na někom.

mučit

Mučit znamená přinášet fyzické nebo psychické utrpení, týrání nebo krutost.

trýznit

Trýznit znamená trvale nebo často způsobovat někomu úzkost, utrpení nebo fyzickou bolest.

těšit

Těšit se znamená prožívat příjemné emoce před očekávanou událostí nebo situací.

Podobná synonyma

mučit se

Prožívat silnou bolest nebo utrpení; trápit se, trpět psychickými či fyzickými útrapami.

týrat <koho>

Týrat znamená fyzicky nebo psychicky ubližovat nebo ponižovat komu.

těšit se <čím>

Těšit se znamená očekávat s nadšením a touhou něco pozitivního, co se má stát.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

těšit se <na co>

Těšit se znamená prožívat radost a očekávání ohledně budoucí události nebo zkušenosti .

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

těšit se (přízni)

Očekávat pozitivní zážitek nebo úspěch; být nadšený z něčeho, co se má stát.

trýznit se

Trýznit se znamená trpět fyzické nebo psychické útrapy, obtěžovat, zneužívat či dokonce mučit.

trýznit (vězně)

Trýznit znamená zneužívat fyzickou nebo psychickou sílu, aby se vykořisťovalo nebo ubližovalo vězňům.

těšit se

Těšit se znamená očekávat a prožívat radost a nadšení před blížící se událostí nebo výsledkem.

trýznit (závist)

Trýznit závistí znamená dokonale a záměrně ponižovat nebo používat vyhrožování, aby se získaly výhody.