Facebook

Trápit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu trápit <koho>.

Význam: Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

týrat

Týrat znamená páchat fyzické, psychické nebo sexuální násilí na někom.

mučit

Mučit znamená přinášet fyzické nebo psychické utrpení, týrání nebo krutost.

trýznit

Trýznit znamená trvale nebo často způsobovat někomu úzkost, utrpení nebo fyzickou bolest.

těšit

Těšit se znamená prožívat příjemné emoce před očekávanou událostí nebo situací.

Podobná synonyma

těšit se (přízni)

Očekávat pozitivní zážitek nebo úspěch; být nadšený z něčeho, co se má stát.

těšit se <čím>

Očekávat s nadšením něco pozitivního; radostně se těšit na určité události, výsledky, zážitky atd.

mučit se

Prožívat silnou bolest nebo utrpení; trápit se, trpět psychickými či fyzickými útrapami.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

těšit se

Těšit se znamená očekávat a prožívat radost a nadšení před blížící se událostí nebo výsledkem.

trýznit (vězně)

Trýznit znamená zneužívat fyzickou nebo psychickou sílu, aby se vykořisťovalo nebo ubližovalo vězňům.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

těšit se <na co>

Těšit se na něco znamená očekávat něco příjemného nebo zajímavého.

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

trýznit se

Trýznit se znamená trpět fyzické nebo psychické útrapy, obtěžovat, zneužívat či dokonce mučit.

trýznit (závist)

Trýznit závistí znamená dokonale a záměrně ponižovat nebo používat vyhrožování, aby se získaly výhody.