Facebook

Trápit <koho s čím> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu trápit <koho s čím>.

Význam: Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

zabíjet

Zabíjet: ukončení života člověka, zvířete nebo jiného živého organismu nebo i neživých věcí.

vraždit

Vraždit je užitím násilí způsobit smrt jinému člověku.

Podobná synonyma

zabíjet (hromadně)

Zabíjet (hromadně) znamená usmrtit velké množství lidí najednou.

zabíjet (úmyslně)

Usmrtit někoho úmyslně; zničit nebo způsobit smrt člověka.

zabíjet <koho>

Zabíjet znamená fyzicky usmrtit člověka nebo zvíře.

vraždit (hromadně)

Vraždit (hromadně) znamená usmrcovat velké množství lidí najednou, obecně za účelem genocidy.