Facebook

Mít bolest - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu mít bolest.

Význam: Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

rmoutit

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

zarmucovat

Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

trápit

se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

Podobná synonyma

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

bolest

Bolest je nepříjemný fyzický pocit, který se může projevit jako akutní, nebo trvalý a může být fyzická, nebo psychická.

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

potlačit (bolest)

Potlačit = snížit intenzitu nebo úplně zmírnit bolest.

trápit se

Trápit se znamená trpět, truchlit nebo trpět fyzickou nebo psychickou bolest.

polevit (bolest)

Polevit znamená snížit nebo zmírnit bolest.

pálivý (bolest)

Pálivá bolest je intenzivní, ostrá a bodavá.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

zmírnit (bolest)

Ulevit od bolesti, zmírnit její intenzitu.

rmoutit se

Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.

mít bolest

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

soužit se

Žít společně, být dohromady; soužití je sdílením života, pochopením a úctou.

zanikat (bolest)

Zanikat znamená postupně se zmenšovat až do úplného zmizení. V případě bolesti se jedná o postupné ustupování bolesti, až do úplného vymizení.