Facebook

Trápit (hladem) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu trápit (hladem).

Význam: Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

hubit (hmyz)

Hubit znamená odstraňovat hmyz z prostoru prostřednictvím různých metod, včetně chemikálií, mechaniky nebo biologického ovládání.

týrat

Týrání je fyzické, psychické nebo sexuální zneužívání, znevažování, ponižování, obtěžování nebo zastrašování.

trýznit

Trýznit znamená týrat, fyzicky či psychicky mučit, přísně a dlouhodobě trestat, zneužívat a utlačovat.

mučit

Mučit znamená fyzicky nebo psychicky týrat, páchat fyzickou nebo duševní bolest.

sužovat

Sužovat znamená trápit, obtěžovat, trápit něčím, nutit k něčemu, co je nepříjemné.

napouštět (dřevo)

Napouštění dřeva je proces dovážení kapaliny, obvykle vody, do pórů dřeva, aby se zvýšila jeho hmotnost a pevnost.

namáčet

Namáčet = obalit nebo ponořit něco do tekutin, např. jídlo do omáčky.

změkčovat

Změkčovat znamená měnit něco, aby to bylo měkčí, příjemnější nebo méně tvrdé.

Podobná synonyma

hubit

Hubit znamená odstranit nebo zredukovat počet organismů (živočichů nebo rostlin) v určité oblasti.

mučit se

Mučit se znamená trpět bolestí a útrapami, fyzickými či psychickými, způsobenými násilným jednáním člověka nebo skupiny lidí.

sužovat se

Sužovat se znamená být omezován nebo trpět utrpením a útrapami v důsledku okolností nebo rozhodnutí.

sekat (dřevo)

Řezat dřevo: rozdělit dřevo na menší části pomocí nůžky, sekáčku nebo pil.

hmyz

Hmyz je všeobecné označení pro skupinu živočichů, která zahrnuje mouchy, vosy, brouky, mravence a další.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

odporný (hmyz)

Odporný hmyz je hmyz, který je nepříjemný, špinavý nebo odpuzující.

dřevo

Dřevo je přírodní materiál, který se používá ke stavbě, výrobě nábytku nebo k výrobě energie. Je odolné, lehké a snadno se zpracovává.

rozřezat (dřevo)

Rozřezat znamená odříznout části dřeva pomocí motorového nářadí jako je například cirkulárka.

trýznit (závist)

Trýznit závistí znamená dokonale a záměrně ponižovat nebo používat vyhrožování, aby se získaly výhody.

trýznit (vězně)

Trýznit znamená zneužívat fyzickou nebo psychickou sílu, aby se vykořisťovalo nebo ubližovalo vězňům.

hubit <co>

Hubit znamená intenzivně a účelně odstraňovat, likvidovat nebo zmenšovat počet (např. škůdců, zvířat, dřevin).

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

objevit se (hmyz)

Objevit se znamená pojevit se, zjevit se; v případě hmyzu se týká jeho aktivního pohybu uvnitř nějakého prostoru.

kroutit se (dřevo)

Obrábění dřeva pomocí kroutícího nástroje, např. frézy nebo kotoučového pilníku, aby se získal požadovaný tvar.

napouštět

Napouštět je proces, který zahrnuje přidávání tekutiny do něčeho, aby se zvýšila jeho hladina nebo objem.

namořit (dřevo)

Namořit dřevo znamená potřít jej látkou, aby bylo chráněno proti vlhkosti, vodě, plísním a hnilobě.