Facebook

Soužit se - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu soužit se.

Význam: Soužití je sdílení životního prostoru, stejného způsobu života a společné účasti na každodenních činnostech.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

Podobná synonyma

trápit se

Trápit se znamená trpělivě snášet bolest, zármutek či úzkosti, které nám život přináší.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

trápit

Trápit znamená způsobovat fyzické nebo psychické utrpení, týrat nebo mučit.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.