Facebook

Trápit se (láskou) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu trápit se (láskou).

Význam: Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

namáhat se (s úlohou)

Snažit se o úspěch, soustředit se, vyvinout úsilí a zapojit všechny schopnosti k dosažení cíle.

pachtit se

Pachtit se znamená zabývat se činností, která vyžaduje značnou energii a úsilí.

lopotit se

Lopotit se znamená usilovat o něco s veškerými silami a námahou, aby se člověk dostal k vytyčenému cíli.

hmoždit se

Hmoždit se znamená mít nezákonnou a neetickou výhodu nebo být v něčem privilegován.

soužit se

Žít společně, být dohromady; soužití je sdílením života, pochopením a úctou.

Podobná synonyma

soužit

Soužití je sdílení života a prostoru s druhým člověkem, obvykle v partnerském vztahu.

namáhat se

Usilovat o něco, fyzicky i psychicky se snažit; pracovat.

namáhat

Namáhat znamená pracovat nadměrně, obtížně a s úsilím, aby se dosáhlo určitého cíle.

lopotit

Lopotit se znamená namáhavě pracovat a přemáhat se, aby se dosáhlo nějakého cíle.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

pachtit se <s čím>

Pachtit se znamená intenzivně se snažit o něco, dělat to velmi pečlivě a trpělivě.