Facebook

Soužit se <čím> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu soužit se <čím>.

Význam: Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

trápit se

Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

trýznit se

Trýznit se znamená trpět fyzické nebo psychické útrapy, obtěžovat, zneužívat či dokonce mučit.

Podobná synonyma

trápit

Trápit znamená způsobovat fyzickou nebo psychickou bolest člověku nebo zvířeti, způsobovat mu utrpení nebo jeho trápení zhoršovat.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

trýznit

Trýznit znamená trvale nebo často způsobovat někomu úzkost, utrpení nebo fyzickou bolest.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

trýznit (závist)

Trýznit závistí znamená dokonale a záměrně ponižovat nebo používat vyhrožování, aby se získaly výhody.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.