Facebook

Cítit bolest - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu cítit bolest.

Význam: Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

mít bolest

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

rmoutit

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

zarmucovat

Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

trápit

se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

Podobná synonyma

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

trápit se <čím>

Trápit se čím znamená prožívat stavy úzkosti, smutku, bezmoci či únavy kvůli nějaké situaci.

polevit (bolest)

Polevit znamená snížit nebo zmírnit bolest.

soužit se

Soužití je sdílení života, společné sdílení prostoru, času, emocí a myšlenek.

rmoutit se <pro co>

Rmoutit se znamená prožívat hluboké smutky a truchlit, často za něčím, co se už nedá vrátit.

potlačit (bolest)

Potlačit = snížit intenzitu nebo úplně zmírnit bolest.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

zmírnit (bolest)

Ulevit od bolesti, zmírnit její intenzitu.

snášet (bolest)

Snášet znamená trpět, přetrpět, vydržet bolest nebo něco nepříjemného.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

bolest hlavy

Bolest hlavy je nepříjemný pocit intenzity, který může být lokalizován v oblasti hlavy nebo krku. Může být způsobena mnoha faktory.

rmoutit se

Rmoutit se znamená prožívat hlubokou smutek a zármutek, mít hlubokou tíhu na srdci a truchlit.

trápit se

Trápit se znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest, vyčerpání, úzkost či nespokojenost.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

bolest

Bolest je silný fyzický nebo psychický pocit, který může být následkem zranění, onemocnění nebo úzkostí.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

pálivý (bolest)

Pálivá bolest je intenzivní, ostrá a bodavá.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.