Facebook

Cítit bolest - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu cítit bolest.

Význam: Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

mít bolest

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

rmoutit

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

zarmucovat

Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

trápit

se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

Podobná synonyma

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

polevit (bolest)

Polevit znamená snížit intenzitu bolesti, ulevit od bolesti nebo jí odstranit.

rmoutit se

Rmoutit se znamená prožívat hlubokou smutek a zármutek, mít hlubokou tíhu na srdci a truchlit.

bolest

Bolest je nepříjemný fyzický pocit způsobený úrazem, nemocí či jiným poškozením těla.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

přestat (bolest)

Ukončit nebo zastavit bolest; udělat konec bolestivým pocitům.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

zmírnit se (bolest)

Udělat, aby bolest byla méně intenzivní; usnadnit bolest, snížit její intenzitu.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

trápit se

Trápit se znamená prožívat intenzivní bolest nebo utrpení, často kvůli psychické nebo emocionální úzkosti.

bolest hlavy

Bolest hlavy je nepříjemný pocit intenzity, který může být lokalizován v oblasti hlavy nebo krku. Může být způsobena mnoha faktory.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

soužit se

Soužití je vzájemné sdílení životního prostoru, času a zkušeností mezi dvěma osobami.