Facebook

Rmoutit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rmoutit.

Význam: Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

mít bolest

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

zarmucovat

Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

trápit

se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

kormoutit

Kormoutit je název pro pohyb lodi napříč vodou, když je ovládána veslem nebo šroubem.

Podobná synonyma

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit se

Soužití je sdílení životního prostoru, stejného způsobu života a společné účasti na každodenních činnostech.

kormoutit se

Kormoutit se znamená pomalu a neohrabaně se pohybovat vpřed, místo aby se někdo rozhodl zrychlit.

bolest

Bolest je nepříjemný fyzický nebo psychický pocit, který se vyskytuje při zranění nebo jiném fyzickém nebo psychickém poškození.

potlačit (bolest)

Potlačit = snížit intenzitu nebo úplně zmírnit bolest.

trápit se

Trápit se znamená trpět, truchlit nebo trpět fyzickou nebo psychickou bolest.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

zanikat (bolest)

Zanikat znamená postupně se zmenšovat až do úplného zmizení. V případě bolesti se jedná o postupné ustupování bolesti, až do úplného vymizení.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

trápit se <čím>

Trápit se čím znamená prožívat stavy úzkosti, smutku, bezmoci či únavy kvůli nějaké situaci.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

zmírnit se (bolest)

Udělat, aby bolest byla méně intenzivní; usnadnit bolest, snížit její intenzitu.