Facebook

Trápit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu trápit.

Význam: se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

mít bolest

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

rmoutit

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

zarmucovat

Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

Podobná synonyma

zanikat (bolest)

Zanikat znamená postupně se zmenšovat až do úplného zmizení. V případě bolesti se jedná o postupné ustupování bolesti, až do úplného vymizení.

pálivý (bolest)

Pálivá bolest je intenzivní, ostrá a bodavá.

zmírnit (bolest)

Ulevit od bolesti, zmírnit její intenzitu.

soužit se

Žít společně, sdílet společné zkušenosti a užívat si společného života.

bolest

Bolest je nepříjemný fyzický pocit, který může být mírný nebo intenzivní, trvalý nebo přechodný.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

bolest hlavy

Bolest hlavy je nepříjemný pocit intenzity, který může být lokalizován v oblasti hlavy nebo krku. Může být způsobena mnoha faktory.

zmírnit se (bolest)

Udělat, aby bolest byla méně intenzivní; usnadnit bolest, snížit její intenzitu.

potlačit (bolest)

Potlačit = snížit intenzitu nebo úplně zmírnit bolest.

cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

polevit (bolest)

Polevit znamená snížit nebo zmírnit bolest.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

rmoutit se

Rmoutit se znamená prožívat hlubokou smutek a zármutek, mít hlubokou tíhu na srdci a truchlit.

přestat (bolest)

Ukončit nebo zastavit bolest; udělat konec bolestivým pocitům.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.