Facebook

Zaopatřit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zaopatřit.

Význam: Zaopatřit znamená zajistit potřebné zásoby, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

přičinit se

Přičinit se znamená přispět něčím nebo dělat něco prospěšného pro nějaký cíl.

zasadit se

Zasadit se znamená učinit rozhodnutí a vynaložit úsilí k prosazení tohoto rozhodnutí.

vynasnažit se

Vynasnažit se znamená se maximálně snažit a úplně využít své možnosti k dosažení požadovaného cíle.

obstarat

Zajistit nebo získat něco požadovaného, nezbytného, či potřebného.

opatřit

Opatřit znamená zajistit si nebo získat něco potřebného, použít to, co je k dispozici.

zabezpečit

Zabezpečit znamená vytvořit opatření pro ochranu a bezpečnost.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

postarat se <o co>

zajistit, zařídit nebo se postaral o vše potřebné pro .

zajistit <co>

Zajistit: sjednat, vyřídit nebo udělat, aby bylo něco zajištěno.

vybavit se <čím>

Vybavit se znamená připravit se, zaopatřit se čímkoliv potřebným nebo známým.

zásobit

Zásobit znamená doplnit zásoby nebo kapacity něčího nebo něčeho, aby mohly být plněny potřeby.

Podobná synonyma

platit <za koho> kauci

Platit kauci znamená zaplatit částku peněz pro určitého člověka, aby měl právo na vydání z vazby nebo pro osvobození od obvinění.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest člověku za provedenou protiprávní činnost.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odešel z určitých míst, aby se zbavil místa nebo situace.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

zajistit

Zajistit znamená zaručit, že se něco stane, nebo bude k dispozici.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená odstranit, zničit nebo zahladit jeho existenci.

zpravovat <koho o čem>

Zpravovat = poskytovat informace nebo sdělení o čemkoli.

známkovat <koho>

Dávat známky, hodnotit úroveň výkonu, známkovat výkon konkrétní osoby.

poškodit <koho>

Uškodit komukoli fyzicky nebo psychicky, poškozovat jeho zdraví nebo majetek.

sekularizovat <koho n. co>

Sekularizovat znamená odtrhnout něco od náboženství a přesunout jej do veřejného prostoru.

usměrňovat <koho>

Usměrňovat znamená vytvářet a udržovat řád a disciplínu, aby se zabránilo chaosu nebo porušování pravidel.

žalovat <koho>

Žalovat znamená stěžovat si někomu na něco, obvykle s cílem dosáhnout nápravy.

porobovat <koho>

Porobovat znamená páchat násilí nebo vydírání na někom, aby vám poskytl majetek nebo peníze.

utýrat <koho>

Utýrat znamená fyzicky nebo psychicky týrat člověka; ubližovat, zneužívat, zastrašovat nebo omezovat jeho svobodu.

požádat <koho o co>

Požádat: oslovit někoho s prosbou o něco; nabídnout někomu něco.

vítat <koho>

Vítat znamená přivítat někoho laskavě a srdečně.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat něco intenzivně a trvalou formou. Něco, na co je někdo vyzýván, jehož požadavky jsou silně zdůrazňovány.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

přemluvit <koho>

Přesvědčit o něčem prostřednictvím argumentů, přímluv nebo slibů.

patřit <pod koho>

Patřit znamená být pod něčím vlivu, autoritou, kontrolou nebo správou.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

vybavit si (zážitek)

Vybavit si znamená vnést na mysl zážitek, vzpomínku či informaci z minulosti.

odprásknout <koho>

Odprásknout: přísně a energicky odehnat, vyhodit.

klasifikovat <koho n. co>

Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

ctít <koho>

Ctít znamená respektovat, uznávat a dodržovat práva a autoritu.

vystrašit <koho>

Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.