Facebook

Uvrhovat <koho kam> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uvrhovat <koho kam>.

Význam: Uvrhovat znamená přemístit někoho nebo něco do jiného prostředí, často odlišného od toho původního.

házet (oštěpem)

Házet oštěpem je sportovní disciplína, která spočívá v tom, že se oštěpem hází co nejdále.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

rodit (mláďata)

Rodit znamená porodit mládě, štěňata, kuřata nebo jiná mláďata.

Podobná synonyma

vězení

Vězení je místo, kde osoby dodržují trest odsuzující je za porušení zákona.

rodit se

Rodit se znamená vstoupit na svět jako nový život, přicházet na svět, narodit se.

vrhat (mláďata)

Vrhat mláďata znamená jejich úmyslné přemístění do jiného prostředí.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

dát do vězení

Uvěznit osobu, vzít jí svobodu a držet ji ve vězení pod dohledem státu.

rodit

Rodit je přinášet na svět nový život; vytvořit prostředí, ve kterém dítě může vyrůst, a poskytnout potřebnou lásku a péči.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

házet sebou

Házení sebou znamená vykonávat rychlé, náhlé pohyby nebo úkony.

házet

Házet znamená hodit něco někam nebo na někoho. Může to být věc, kterou chcete odstranit, nebo můžete házet něčím, abyste dosáhli určitého cíle nebo abyste dosáhli určitého výsledku.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

házet se

Házet se znamená vystavit se riziku, obvykle za účelem získání něčeho. Je to vystavení se riziku, aby se dosáhlo zamýšleného cíle.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

vsazovat

Vsazování je zařazování textu, obrázků a dalších prvků do stránek dokumentu, tiskovin nebo webových stránek.

házet (hlavou)

Házet = hodit, vyhazovat, vystřelovat nebo třít něco silou nebo sílou, nebo jinou silou.