Facebook

Napadnout <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu napadnout <koho>.

Význam: Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.

nadskočit

Nadskočit znamená skočit nad něčím nebo někam, například přes stůl nebo přes plot.

skočit (z letadla)

Skočit z letadla je druh adrenalinového sportu, při kterém se člověk snese s padákem z letadla do vzduchu.

vrhnout se <na koho>

Rozhodnout se něco udělat a okamžitě se do toho pustit.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

stoupnout si

Stoupnout si znamená postavit se do obranného postoje, často připraveného čelit nebezpečí.

Podobná synonyma

posadit <koho kam>

Posadit: usadit někoho na místo, např. ve voze, na židli, na trůn apod.

hledět <na koho n. co>

Hledět na něco/koho: sledovat s pečlivostí, pozorností, věnovat pozornost.

být odpovědný <za koho>

Být odpovědný znamená být zodpovědný za svoje činy, jednání a přijímat zodpovědnost za výsledky své práce.

vyplavit <koho n. co>

Vyplavit: osvobodit od čeho, dostat se z něčeho.

oceňovat <koho n. co>

Oceňovat znamená projevovat cenu, uznání a obdiv k něčemu či někomu.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

získávat si <koho>

Získávat si někoho znamená budovat trvalé důvěrné vztahy, vytvářet si společné vzpomínky a vytrvale udržovat kontakt.

dívat se <na koho>

Vnímat pozorně a zkoumat pohledem, obzvláště na někoho nebo něco.

oživit <koho n

Znovu probudit k životu, obnovit činnost, oživit.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

nalákat <koho na co>

Přesvědčit někoho, aby se zúčastnil či aby se zajímal o něco.

ztrestat <koho>

Ztrestat znamená udělit trest nebo potrestat za provinění.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit z někoho něco: vyžadovat nebo donutit někoho, aby něco udělal nebo něco odevzdal.

naštvat <koho>

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.

ostouzet <koho>

Ostouzet znamená zesměšnit nebo vyčítat; používá se k ukázání nespokojenosti s jeho jednáním.

uvalit <na koho> (daně)

Uvalit na koho daně: naložit daně na někoho jako povinnost.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vést druhého k novému poznání a dávat jim znalosti a dovednosti.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

připravovat <koho oč>

Připravovat oč: vybavit někoho informacemi a znalostmi, aby byl schopen čelit situaci nebo úkolu.

předčit <koho>

Předčit znamená dosáhnout lepších výsledků než někdo jiný.

políčkovat <koho>

Políčkovat znamená chovat se vůči někomu arogantně, přehlížet jeho názory a dovolovat si před nímm.

zakřičet <na koho>

Zakřičet : hlasitě volat na někoho nebo o něčem.

oblomit <koho>

Oblomit znamená fyzicky přinutit někoho k přístupu, který je v rozporu s jeho vůlí.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit (někoho) k něčemu; přesvědčit; vynutit si.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

oblažovat <koho>

Oblažovat znamená povzbuzovat, uklidňovat, utěšovat nebo přinášet útěchu.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co nechtěl, pomocí argumentů a vyjednávání.

zbít <koho>

Zbít koho: fyzickým násilím na někoho způsobit zranění nebo bolest.

pověřit <koho>

Pověřit znamená udělit mu určité pravomoce nebo úkoly a zmocnit ho k jejich vykonání.