Facebook

Znepřátelit si <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu znepřátelit si <koho>.

Význam: Znepřátelit si koho: získat si nepřítele, způsobit mezi sebou vzájemné nepřátelství a vůči sobě nevraživost.

poházet (květy)

Poházet znamená obložit nebo zdobit něco květinami, listy nebo jinými přírodními materiály.

porozhazovat

Rozdělení, rozdávání nebo roztroušení něčeho mezi více lidí nebo míst.

posbírat

Posbírat znamená seskupit nebo sbírat různé předměty nebo informace společně.

promrhat (majetek)

Promrhat znamená přežírat, obětovat, utrácet či ztratit majetek nebo peníze.

promarnit

Promarnit znamená prohloupit nebo nevyužít příležitost, ztratit či zneužít nějaký přínosný čas, prostředky nebo příležitost.

rozbít (kůlnu)

Rozbít znamená roztrhnout, rozdrtit nebo rozdělit na menší části. V případě kůlny to znamená roztrhnout její stěny nebo rozdělit ji na části.

zničit

Zničit znamená zcela zničit, zrušit, zahladit nebo zničit úplně.

rozčilit

Rozčílit znamená vyvolat rozrušení, vztek nebo hněv.

vyvést z míry

Vyvést z míry znamená způsobit obrovskou změnu nebo zmatení.

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.

Podobná synonyma

upozornit <koho nač>

Upozornit: zdůraznit důležitost něčeho, aby se na to zaměřila pozornost člověka či skupiny.

přenést <co na koho>

Přenést znamená převést něco na někoho jiného.

zakřičet <na koho>

Zakřičet : volat či vykřikovat něco na určitou osobu, aby si ji všimla.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

žalovat <koho>

Žalovat znamená podat stížnost či žalobu proti někomu.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.

zavrhovat <koho n. co>

Zavrhovat znamená odmítat, opovrhovat či zamítat.

dráždit <koho n. co>

Dráždit znamená způsobovat nepříjemnosti, obtěžovat, vyvolávat neklid nebo rozrušovat.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

doprovodit <koho>

Doprovodit znamená provázet někoho, aby se dostal tam, kam potřebuje.

oživit <koho n

Znovu probudit k životu, obnovit činnost, oživit.

přemoci <koho n. co>

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.

rozmazlovat <koho>

Rozmazlovat znamená dávat někomu neustálou pozornost a přízeň, obdarovávat ho dárky a laskavostmi.

pokazit <co>

Pokazit: znehodnotit, poškodit, udělat špatně.

rozechvět <koho>

Rozechvět se znamená vzbudit emoce, emocionální odezvu, vzrušení u někoho.

parádit <koho>

Parádit se znamená chovat se sebevědomě, přehnaně se chlubit a zdůrazňovat svou pozici a schopnosti.

zbavit <koho> (viny)

Zbavit (viny) znamená osvobodit od viny a odpovědnosti.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět nebo oklamat někoho, abyste dosáhli bez jeho vědomí nebo souhlasu něčeho.

žádat <koho o co>

Žádat: Požadovat či prosit o něco; získat něco tím, že se o to požádá.

zpozorovat <koho n. co>

Pozorovat: vyhledávat, zaznamenávat a analyzovat pozorovatelné jevy.

ochránit <koho n. co>

Zabránit poškození nebo újmě člověka či věci.

zasednout si <na koho>

Zasednout si na někoho znamená požádat osobu o nějakou službu nebo pomoc.

udusit <koho>

Udusit znamená silou zabránit někomu dýchat, obvykle za účelem usmrcení.

blahoslavit <koho>

Blahoslavit znamená oslavovat či chválit někoho.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve vozidle znamená havarovat, dojít si na vozidle škody a často i zranění.

pečovat <o koho>

V starostlivě se postarat o někoho; podpořit jeho zdraví a potřeby; dbát na jeho dobro a pohodu.

nevážit si <koho>

Nevážit si někoho znamená považovat ho za méněcenného, nevážit si jeho názoru, přínosu nebo zásluh.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

usmrtit <koho>

Usmrtit je spáchat vraždu, způsobit zabití jiného člověka.