Facebook

Vynasnažit se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vynasnažit se.

Význam: Vynasnažit se znamená se maximálně snažit a úplně využít své možnosti k dosažení požadovaného cíle.

přičinit se

Přičinit se znamená přispět něčím nebo dělat něco prospěšného pro nějaký cíl.

zasadit se

Zasadit se znamená učinit rozhodnutí a vynaložit úsilí k prosazení tohoto rozhodnutí.

obstarat

Zajistit nebo získat něco požadovaného, nezbytného, či potřebného.

opatřit

Opatřit znamená zajistit si nebo získat něco potřebného, použít to, co je k dispozici.

zaopatřit

Zaopatřit znamená zajistit potřebné zásoby, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

zabezpečit

Zabezpečit znamená vytvořit opatření pro ochranu a bezpečnost.

postarat se <o co>

Postarat se o co znamená zajistit, aby se daná činnost provedla, stala, uskutečnila.

Podobná synonyma

opatřit značkou

Opatřit značkou znamená označit nějaký předmět nebo věc známkou, čárovým kódem nebo něčím jiným.

zabezpečit (zámek)

Zabezpečit znamená uzamknout, ochránit před neoprávněným přístupem pomocí zámku.

zasadit

Zasadit znamená vysadit rostliny do půdy nebo do květináče.

opatřit se <čím>

Opatřit se: nakoupit si, získat či zařídit potřebné věci.

přičinit

Přičítat něco, být za cokoli zodpovědný nebo mít vliv na výsledek činnosti.

zaopatřit <koho>

Poskytnout požadovanou věc nebo materiál pro potřebu koho nebo čeho.

opatřit si

Získat si; obstarat si; nakoupit si; zařídit si; vybavit si.

zaopatřit (svátostí)

Umožnit někomu získat potřebné zdroje nebo pomoc potřebnou pro jeho blaho.

obstarat (povolení)

Obstarat znamená získat, vyřídit nebo zařídit, například získat povolení.

obstarat (pas)

Obstarat pas znamená vyřídit administrativní záležitosti a vyřídit si osobní cestovní dokument.

obstarat <co>

Obstarat znamená zajistit, získat nebo zařídit to, co je potřeba.

opatřit adresou

Opatřit adresou znamená přidat k něčemu nebo někomu adresu, aby bylo možné zasílat informace nebo objednávky.

postarat se

Postarat se znamená věnovat se něčemu, aby bylo vše v pořádku, aby to fungovalo a bylo zajištěno.

obstarat si

Získat, zařídit si nebo zařídit potřebnou věc nebo službu.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

opatřit <co čím>

Použít něco násilím nebo úsilím, aby se získalo či získala věc.

zasadit <co>

Zasadit: umístit či vysadit rostlinu do země, aby mohla růst.

opatřit datem

Opatřit datem znamená označit nějakou informaci datem, aby bylo možné ji lépe identifikovat či zaznamenat.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

opatřit glosami

Opatřit glosami znamená přidat vysvětlení, výklad nebo komentář k textu, obvykle uvedený v poznámce.

opatřit výšivkami

Opatřit výšivkami znamená ozdobit předmět nebo oblečení výšivkami, aby se zvýraznil jeho vzhled.

opatřit (obratně)

Opatřit znamená získat nebo zařídit potřebné věci pro něco, co máme v úmyslu provést.

zasadit (rostliny)

Zasadit znamená přenést rostliny z půdy, kde se pěstovaly, do země, kde je budeme chtít pěstovat.