Facebook

Zasadit se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zasadit se.

Význam: Zasadit se znamená učinit rozhodnutí a vynaložit úsilí k prosazení tohoto rozhodnutí.

přičinit se

Přičinit se znamená přispět něčím nebo dělat něco prospěšného pro nějaký cíl.

vynasnažit se

Vynasnažit se znamená se maximálně snažit a úplně využít své možnosti k dosažení požadovaného cíle.

obstarat

Zajistit nebo získat něco požadovaného, nezbytného, či potřebného.

opatřit

Opatřit znamená zajistit si nebo získat něco potřebného, použít to, co je k dispozici.

zaopatřit

Zaopatřit znamená zajistit potřebné zásoby, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

zabezpečit

Zabezpečit znamená vytvořit opatření pro ochranu a bezpečnost.

prosadit <co>

Uvést do praxe, dotáhnout do konce.

vymoci

Vymoci znamená dosáhnout něčeho násilím nebo úsilím, získat to, co vám náleží nebo jste si vybojovali.

postarat se <o co>

Udělat všechno nezbytné pro splnění úkolu nebo potřeby; pečovat o něco nebo o někoho.

vzít se <za co>

Vzít se za co: zahájit něco, udělat rozhodnutí nebo akci, převzít odpovědnost.

Podobná synonyma

prosadit

Prosadit znamená prosazovat, zajistit realizaci, uskutečnit plán.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

vzít

Vzít - převzít do vlastnictví, fyzického nebo právního, nebo provést činnost nebo část činnosti.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

opatřit datem

Opatřit datem znamená označit nějakou informaci datem, aby bylo možné ji lépe identifikovat či zaznamenat.

vzít na vojnu

Vzít na vojnu znamená dobrovolně či nedobrovolně sloužit v armádě a plnit povinnosti vojáka.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost, obětovat se a udělat něco, co je nezbytné nebo přínosné pro ostatní.

obstarat si

Zajistit si, získat, nakoupit či objednat nezbytné věci pro splnění nějakého účelu.

postarat se

Postarat se znamená věnovat se něčemu, aby bylo vše v pořádku, aby to fungovalo a bylo zajištěno.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vzít úplatek

Vzít úplatek je forma korupce, kdy se někoho snažíme donutit k nezákonnému jednání předáním peněz nebo jiného majetku.

vzít útokem

Zaútočit na něco, čímž se snaží dosáhnout cíle během krátké doby.

vzít za vlastní

Převzít odpovědnost za něco a být zodpovědný za výsledek.

zaopatřit <koho>

Poskytnout požadovanou věc nebo materiál pro potřebu koho nebo čeho.

vzít si (knihy)

Vzít si knihy znamená zajistit si je pro vlastní čtení, studium nebo užívání.

vzít zbraň <komu>

Převzít kontrolu nad zbraní a předat ji někomu jinému.

přičinit

Přičítat něco, být za cokoli zodpovědný nebo mít vliv na výsledek činnosti.

opatřit výšivkami

Opatřit výšivkami znamená ozdobit předmět nebo oblečení výšivkami, aby se zvýraznil jeho vzhled.

opatřit adresou

Opatřit adresou znamená přidat k něčemu nebo někomu adresu, aby bylo možné zasílat informace nebo objednávky.

vzít <co> na vědomí

Uvědomit si, přijmout a respektovat.

obstarat <co>

Obstarat znamená zajistit, získat nebo zařídit to, co je potřeba.

opatřit se <čím>

Opatřit se: nakoupit si, získat či zařídit potřebné věci.

vzít (do práce)

Vzít znamená získat nebo přijmout do práce, pověřit někoho nebo něco, zavázat se k něčemu nebo převzít odpovědnost.

obstarat (pas)

Obstarat pas znamená vyřídit administrativní záležitosti a vyřídit si osobní cestovní dokument.

vzít (navíc)

Vzít znamená získat nebo obdržet něco jiného nebo se pokusit získat něco navíc.