Facebook

Odbýt <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu odbýt <koho>.

Význam: Odbýt znamená odmítnout jeho návrhy, argumenty nebo požadavky.

vystřelit

Vystřelit znamená vypálit nebo odpálit střelu, projektil nebo raketu.

vypálit (raketu)

Vypálit raketu znamená spustit ji do vesmíru nebo jiného prostředí.

roznítit (nálož)

Roznítit (nálož) znamená odpálit nebo vyvolat explozi nálože.

odstřelit

Odstřelit znamená zničit, zabít nebo porazit nepřítele pomocí zbraně.

odrazit (míč)

Odrazit míč znamená odrážet jeho pohyb rukou, nohou, hlavou či jinou částí těla zpět směrem, odkud přišel.

odbít

Odbít: odčíst jednu hodnotu od druhé, odstranit část, odmítnout, zrušit.

odmítnout (ostře)

Odmítnout (ostře): odmítnutí silou, bez kompromisu nebo diskuse.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

zmizet

Zmizet znamená zmizet z dohledu, být neviditelný, ztratit se, ztratit se z dohledu.

ztratit se

Ztratit se znamená být ztracený, zapomenutý nebo nezvladatelný; může to být osoba, předmět nebo situace.

Podobná synonyma

odejít

Odejít znamená opustit místo nebo situaci, ukončit účast či vztah.

odrazit (útok)

Odrazit = obrátit útok zpět na jeho zdroj; bránit se silou proti nepříteli.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

odmítnout

Odmítnout znamená odmítat, tj. odmítat či odmítat návrhy, nápady, požadavky, nabídky atd.

rychle

Rychle znamená rychlost, rychlost pohybu nebo činnosti, v níž se věci dějí nebo vykonávají.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

odmítnout (návrh)

Neuznat návrh; odmítnout ho.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

rychle jít

Rychle jít znamená jít rychle, rychlým tempem nebo přejít rychle z jednoho místa na druhé.

ztratit

Ztratit: ztratit něco (člověk, věc, schopnost, kontrolu atd.) je nemít ho nebo nemít přístup k němu.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

roznítit (cit)

Roznítit znamená vyvolat silnou emoci nebo vášnivou reakci.

vypálit se

Vypálit se znamená dostat se z místa rychle a nečekaně, často v nepořádku.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

ztratit rozum

Ztratit rozum znamená přestat se chovat normálně, být zmatený a ztratit soudnost.

odrazit (loďku)

Odrazit znamená odehnat loďku od příčky nebo jiného objektu silou odrazu vody.

rychle rozpustný

Rychle rozpustný se vztahuje k látkám, které se po uvedení do roztoku rychle rozpouštějí.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

vystřelit si

Vystřelit si znamená užívat si něčeho neobvyklého, riskantního nebo vzrušujícího.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.