Facebook

Zabezpečit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zabezpečit.

Význam: Zabezpečit znamená vytvořit opatření pro ochranu a bezpečnost.

přičinit se

Přičinit se znamená přispět něčím nebo dělat něco prospěšného pro nějaký cíl.

zasadit se

Zasadit se znamená učinit rozhodnutí a vynaložit úsilí k prosazení tohoto rozhodnutí.

vynasnažit se

Vynasnažit se znamená se maximálně snažit a úplně využít své možnosti k dosažení požadovaného cíle.

obstarat

Zajistit nebo získat něco požadovaného, nezbytného, či potřebného.

opatřit

Opatřit znamená zajistit si nebo získat něco potřebného, použít to, co je k dispozici.

zaopatřit

Zaopatřit znamená zajistit potřebné zásoby, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

zajistit

Zajistit znamená zaručit nebo zabezpečit, že něco bude provedeno nebo se stane.

pojistit <co>

Pojistit znamená zajistit si ochranu proti rizikům a nežádoucím událostem, často formou platby pojistného.

postarat se <o co>

Postarat se o co: zajistit nebo udělat, aby něco bylo provedeno správně nebo aby se něčemu věnovalo pozornost.

Podobná synonyma

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

zasadit

Zasazování znamená přesunout rostlinu nebo semenáček z nádoby do země či květináče, aby mohla růst.

pojistit

Pojistit znamená zajistit se proti riziku nebo poškození přijetím finančního závazku.

opatřit výšivkami

Opatřit výšivkami znamená ozdobit předmět nebo oblečení výšivkami, aby se zvýraznil jeho vzhled.

přičinit

Přičítat něco, být za cokoli zodpovědný nebo mít vliv na výsledek činnosti.

postarat se

Postarat se znamená věnovat se něčemu, aby bylo vše v pořádku, aby to fungovalo a bylo zajištěno.

zajistit <co>

Zajistit: poskytnout jistotu, že se něco stane nebo že se něčeho dosáhne.

zasadit <co>

Zasadit: umístit či vysadit rostlinu do země, aby mohla růst.

opatřit značkou

Opatřit značkou znamená označit nějaký předmět nebo věc známkou, čárovým kódem nebo něčím jiným.

zasadit (salát)

Zasadit salát znamená dát jeho listy do misky nebo do mísy a přidat koření, olej a ostatní ingredience.

obstarat <co>

Obstarat znamená zajistit, získat nebo zařídit to, co je potřeba.

zajistit (předem)

Zajistit znamená předem zajistit či zabezpečit něco, co je potřeba.

opatřit (obratně)

Opatřit znamená získat nebo zařídit potřebné věci pro něco, co máme v úmyslu provést.

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

opatřit <co čím>

Použít něco násilím nebo úsilím, aby se získalo či získala věc.

zasadit <co kam>

Zasadit znamená dát něco do země, aby rostlo. Například strom, květinu nebo rostlinu.

opatřit datem

Opatřit datem znamená označit nějakou informaci datem, aby bylo možné ji lépe identifikovat či zaznamenat.

opatřit <co>

Opatřit: obstarat, získat, nakoupit nebo zajistit potřebné věci/předměty.

obstarat si

Získat, zařídit si nebo zařídit potřebnou věc nebo službu.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

opatřit si

Získat si; obstarat si; nakoupit si; zařídit si; vybavit si.

opatřit adresou

Opatřit adresou znamená přidat k něčemu nebo někomu adresu, aby bylo možné zasílat informace nebo objednávky.

obstarat (povolení)

Obstarat znamená získat, vyřídit nebo zařídit, například získat povolení.