Facebook

Poslechnout <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu poslechnout <koho>.

Význam: Slyšet a vyhovět žádosti, požadavkům nebo názorům dané osoby.

podrobit se

Přijmout nebo přizpůsobit se něčemu, čemu se nelze vyhnout nebo čeho se nelze zbavit.

poddat se

Souhlasit nebo se podrobit něčemu, čemu se nedá vyhnout; akceptovat.

podvolit se

Podvolit se znamená dát najevo úctu a souhlas s autoritou, vzdát se nároku na vlastní rozhodování a přijmout rozhodnutí někoho jiného.

Podobná synonyma

podrobit (vlivu)

Podrobit se znamená být vystaven určitému vlivu nebo síle; lze čelit, souhlasit nebo se mu přizpůsobit.

podrobit kritice

Podrobit kritice znamená analyzovat něco a hledat jeho slabé stránky, aby bylo možné to zlepšit.

podrobit <co> zkoušce

Podrobit zkoušce znamená provést test nebo zkoušku pro určení úrovně znalostí, schopností nebo kvality.

podrobit

Podrobit se znamená přijmout rozhodnutí druhého, nebo se mu podřídit.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout autoritu nebo se nechat ovlivnit něčím.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

podrobit <koho> výslechu

Podrobit koho výslechu znamená vyptávat se ho na konkrétní otázky, aby se získaly informace.