Facebook

Přičinit se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přičinit se.

Význam: Přičinit se znamená přispět něčím nebo dělat něco prospěšného pro nějaký cíl.

zasadit se

Zasadit se znamená učinit rozhodnutí a vynaložit úsilí k prosazení tohoto rozhodnutí.

vynasnažit se

Vynasnažit se znamená se maximálně snažit a úplně využít své možnosti k dosažení požadovaného cíle.

obstarat

Zajistit nebo získat něco požadovaného, nezbytného, či potřebného.

opatřit

Opatřit znamená zajistit si nebo získat něco potřebného, použít to, co je k dispozici.

zaopatřit

Zaopatřit znamená zajistit potřebné zásoby, aby byly dostupné pro budoucí potřebu.

zabezpečit

Zabezpečit znamená vytvořit opatření pro ochranu a bezpečnost.

postarat se

Postarat se znamená věnovat se něčemu, aby bylo vše v pořádku, aby to fungovalo a bylo zajištěno.

Podobná synonyma

opatřit <co čím>

Použít něco násilím nebo úsilím, aby se získalo či získala věc.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

zasadit

Zasazování znamená přesunout rostlinu nebo semenáček z nádoby do země či květináče, aby mohla růst.

zasadit <co kam>

Zasadit znamená dát něco do země, aby rostlo. Například strom, květinu nebo rostlinu.

zaopatřit <koho čím>

Zajistit někomu potřebné věci či služby.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

opatřit glosami

Opatřit glosami znamená přidat vysvětlení, výklad nebo komentář k textu, obvykle uvedený v poznámce.

obstarat (pas)

Obstarat pas znamená vyřídit administrativní záležitosti a vyřídit si osobní cestovní dokument.

zaopatřit <koho>

Poskytnout požadovanou věc nebo materiál pro potřebu koho nebo čeho.

opatřit <co>

Opatřit: obstarat, získat, nakoupit nebo zajistit potřebné věci/předměty.

zasadit (salát)

Zasadit salát znamená dát jeho listy do misky nebo do mísy a přidat koření, olej a ostatní ingredience.

opatřit si (auto)

Koupit si auto.

opatřit se <čím>

Opatřit se: nakoupit si, získat či zařídit potřebné věci.

postarat se <o co>

Postarat se o něco znamená udělat vše nezbytné k tomu, aby se to podařilo.

obstarat (povolení)

Obstarat znamená získat, vyřídit nebo zařídit, například získat povolení.

opatřit značkou

Opatřit značkou znamená označit nějaký předmět nebo věc známkou, čárovým kódem nebo něčím jiným.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

zasadit (rostliny)

Zasadit znamená přenést rostliny z půdy, kde se pěstovaly, do země, kde je budeme chtít pěstovat.

zasadit <co>

Zasadit: umístit či vysadit rostlinu do země, aby mohla růst.

obstarat <co>

Obstarat znamená zajistit, získat nebo zařídit to, co je potřeba.

opatřit výšivkami

Opatřit výšivkami znamená ozdobit předmět nebo oblečení výšivkami, aby se zvýraznil jeho vzhled.

opatřit adresou

Opatřit adresou znamená přidat k něčemu nebo někomu adresu, aby bylo možné zasílat informace nebo objednávky.

zabezpečit se (před zradou)

Zabezpečit se před zradou znamená udělat opatření k ochraně proti osobě nebo skupině, která by mohla porušit důvěru nebo zneužít informace.

obstarat si

Získat, zařídit si nebo zařídit potřebnou věc nebo službu.

zabezpečit (živobytí)

Zabezpečit živobytí znamená zajistit dostatek prostředků pro udržení života a zajištění existence.