Facebook

Vykompenzovat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu vykompenzovat.

Význam: Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

nahradit <co čím>

Nahradit: vyměnit jednu věc/vlastnost/slovo za jinou.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

ukrást <co komu>

Ukrást: odebrat cizí věc nebo majetek někomu bez jeho svolení.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

žehnat <komu>

Žehnat znamená projevit někomu přání dobrého zdraví, úspěchu a štěstí.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

způsobit újmu <komu>

Uškodit někomu; způsobit mu škodu, újmu či strádat.

uškodit <komu>

Uškodit znamená způsobit škodu člověku nebo jeho majetku, fyzickou či psychickou újmu.

kývat <komu>

Kývat na něco/někoho (například souhlasit) - přijmout, schválit návrh/žádost/výzvu.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

nadržovat <komu>

Nadržovat je chování, při kterém se někomu dávají neoprávněné výhody nebo úlevy.

sugerovat <co komu>

Sugerovat znamená naznačovat něčemu, co je vhodné nebo žádoucí.

oznámit <co komu>

Oznámit něčemu někomu: sdělit informace, říct nahlas.

urovnat

Urovnat znamená uspořádat věci do pořádku nebo do předem stanoveného pořadí.

srovnat

Porovnat dva nebo více objektů ve vztahu k jejich vlastnostem nebo funkcím.

vymlouvat <co komu>

Vymlouvat se znamená udávat záminky nebo vyhýbat se odpovědnosti, aby člověk nemusel plnit to, co by měl.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

posmívat se <komu>

Smát se na úkor někoho jiného.

odpustit <komu> (trest)

Odpustit (trest) znamená zmírnit nebo zrušit trest pro danou osobu.

vynadat <komu> zle

Vynadat někomu zle znamená vyslovit na něj kritiku nebo urážku.

naliskat <komu>

Naliskat znamená někoho fyzicky napadnout nebo někomu ublížit.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přimět jej, aby dělal nebo čelil něčemu obtížnému či nepříjemnému.

vypořádat se <s kým> (finančně)

Vypořádat se finančně znamená vyřídit si finanční záležitosti, jako je splacení dluhů, uhrazení pokut nebo dohodnutí náhrady škody.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.

vyčítat <co komu>

Vyčítat znamená vyčíslit kritiku nebo obviňování někomu za nějakou chybu nebo přečin.

ukládat <komu> (úkoly)

Ukládat úkoly znamená přidělovat jim úkoly nebo je přiřazovat a připomínat jejich splnění.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

vymluvit <co komu>

Vymluvit znamená odmítnout to, co někdo řekl, nebo navrhl.

vypořádat se

Vypořádat se s něčím znamená se s něčím vyrovnat, popř. dosáhnout úspěchu.

odpovědět <komu> rázně

Jednoznačně a důrazně odpovědět na dotaz konkrétní osoby.