Facebook

Namluvit <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu namluvit <co komu>.

Význam: Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

napovídat

Naznačovat tajemství nebo odpovědi na tajemnou otázku, dávat náznaky.

nakecat

Nakecat znamená mluvit bezmyšlenkovitě, mluvit o ničem, mluvit dlouze nebo mluvit nesmysly.

Podobná synonyma

napovídat (hlouposti)

Napovídat je dávat náznaky, naznačovat, dávat návod a radu, aby druhá strana pochopila, co chcete říct.

napovídat <co komu>

Napovídat znamená dát náznaky nebo rady, aby se někdo mohl dobrat k onému výsledku.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

napovídat (klepů)

Napovídat = naznačovat něco těm, kteří to nevědí, dávat věcné nápovědy, aby si našli odpověď sami.

napovídat <čeho>

Napovídat znamená dávat náznaky nebo nápovědy k určitému tématu či řešení.