Facebook

Srovnat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu srovnat <co>.

Význam: Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

dát <komu> radu

Poradit někomu, jak se zachovat, co udělat nebo co si myslet.

nadbíhat <komu>

Nadbíhat (komu): usilovat o něčí oblibu, přízeň, něčím ho získat/zmást.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená stížnostmi nebo kritikou upozorňovat na něčí chybu, nedostatek nebo pochybení.

věřit <komu>

Věřit znamená důvěřovat toho člověka, věřit v jeho schopnosti a v jeho slova, vyjadřovat důvěru a očekávat, že bude dělat to, co slíbí.

odporovat <komu>

Odporovat znamená bránit se, mluvit proti, čelit nebo se postavit proti .

vrazit <komu> facku

Dát fyzický nátlak na někoho, aby se podvolil, nebo aby vyjádřil svůj nesouhlas.

spor

Spor je diskuse nebo konfliktní jednání mezi dvěma nebo více stranami, které se snaží dosáhnout vlastního vítězství.

vděčit <komu za co>

Vděčit je vyjádření poděkování někomu za jeho činy, služby nebo podporu.

fakturovat <co komu>

Fakturovat je proces vystavování faktury pro účely účtování a platby.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.

vnucovat <co komu>

Vnucovat znamená nutit někoho, aby přijal něco, co nechce.

oddaný <komu>

Oddaný je člověk, který je věrný, věnuje se plně a snaží se prospívat druhému.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět, lhát a mít milostný vztah s někým jiným než s partnerem.

vynadat <komu>

Vynadat komu je hrubým způsobem kritizovat, často s urážlivými slovy, a používat nevybíravého jazyka.

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

napřímit se

Napřímit se znamená zpevnit tělo, napnout svaly, udržet si pevnou pozici a udělat pozitivní postoj.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat si myšlenky, postoje a názory, aby byly konzistentní a naznačovaly směr.

vyškrábat <komu> (oči)

Vyškrábat oči někomu (nebo něčemu) znamená vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity.

docházet <co komu>

Docházet znamená dostat se někam, dosahovat něčeho nebo přítomnost v určitém místě.

skóre

Skóre je číslo, které zobrazuje výsledek nebo úroveň úspěchu ve hře, sportu nebo jiném soutěžním aktu.

přislíbit <co komu>

Slovo "přislíbit" znamená slíbit něco konkrétního druhé osobě.

vykompenzovat <co>

Vykompenzovat: plně nahradit, uvést do rovnováhy; např. finanční ztrátu, škodu, zmeškanou příležitost.

dávat hlas <komu>

Dávat hlas je vyjádření souhlasu vůči něčemu nebo někomu. Znamená to hlasovat pro něco nebo někoho.

vyhovovat <komu>

Být schopným/schopnou přizpůsobit se, aby vyhovoval/a představám někoho jiného.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.

zabránit <komu v čem>

Zabránit: překážet někomu v něčem, udělat mu překážku, aby nemohl dosáhnout svého cíle.