Facebook

Upravit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu upravit <co>.

Význam: Změnit/doplnit/přizpůsobit tak, aby vyhovovalo požadavkům.

vyhladit

Zbavit povrchu nerovností, vyrovnat ho; zdůraznit jeho hladkost.

zdrsnit

Zdrsnit znamená stát se drsným nebo hrubým a znamená také ztvrdnout, stát se křehčím nebo se stát drsným na dotek.

zdokonalit

Zdokonalit: vylepšit, zlepšit kvalitu nebo výkon čeho/koho.

vytříbit

Vytříbit znamená dát něčemu jasnou, jednoduchou podobu, uspořádat do detailů, zúžit na základní myšlenku.

vybrousit

Vybrousit znamená vyleštit, dokonale opracovat a vyhlazovat povrch pomocí broušení.

zušlechtit

Zušlechtit znamená zlepšit, zkvalitnit nebo vylepšit něco.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

narovnat

Organizovat, uspořádat a upravit věci tak, aby byly v souladu s požadavky.

srovnat

Porovnat dvě nebo více věcí a zjistit jejich shodu nebo rozdíly.

Podobná synonyma

urovnat

Urovnat znamená uspořádat něco do pořádku, řádně a přesně.

vyhladit z paměti <co>

Vymazat z paměti, zapomenout.

spor

Spor je soupeření dvou nebo více stran o nějakou věc, například o právo, čest nebo majetek.

zdokonalit (styl)

Zdokonalit se používá k označení procesu zlepšení stylu nebo prezentace.

zdokonalit se

Zdokonalit se znamená zlepšit se, získat nové schopnosti a dovednosti a dosáhnout vyšší úrovně.

urovnat (knihy)

Urovnat znamená uspořádat knihy tak, aby byly přehledně uspořádány a aby bylo snadné je najít.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená prohlížet a zvažovat údaje, argumenty a důkazy, aby se dospělo k závěru ve sporu.

srovnat <co>

Porovnat co nebo koho, aby se mezi nimi našly podobnosti nebo rozdíly.

srovnat <co s čím>

Srovnat znamená porovnat dvě (nebo více) věci, aby bylo možné zhodnotit jejich podobnosti a rozdíly.

zušlechtit <co>

Zušlechtit: vylepšit, povýšit, zvýšit kvalitu.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

urovnat se

Urovnat se znamená dosáhnout klidu a harmonie mysli, dát si věci do pořádku a najít způsob, jak se se vším smířit.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vybrousit (kámen)

Vybrousit znamená odstranit všechny nerovnosti na povrchu kamene díky brusnému nástroji.

zdokonalit <co>

Zdokonalit: vylepšit, zlepšit kvalitu nebo stav čeho.