Facebook

Uniknout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu uniknout.

Význam: Ujít, dostat se z něčeho, co je obtížné, nebo se vyhnout nebezpečí.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

Podobná synonyma

vězení

Vězení je místo, kde jsou osoby uvězněny na základě trestního práva, aby byly potrestány za své zločiny.

ztratit se <co>

Ztratit se: zapomenout se v něčem ztratit, přestat být schopný pochopit situaci nebo život.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

uprchnout

Uprchnout znamená urychleně opustit určité místo, často ze strachu nebo z důvodu ohrožení.

ztratit hlavu

Ztratit hlavu znamená neopatrně reagovat, začít se chovat hystericky, ztratit kontrolu nad situací.

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

ztratit

Ztratit: přijít o něco, o co se již nedokáže dosáhnout, zabývat se ztrátou času, energie nebo peněz.

zmizet <co>

Zmizet: ztratit se, stát se neviditelným, nenápadně zmizet.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

utéci (rok)

Utéci: být pryč nebo se odchýlit od původního místa či postavení; uprchnout.

dát do vězení

Uvěznit osobu, vzít jí svobodu a držet ji ve vězení pod dohledem státu.

ztratit <co>

Ztratit: přijít o či se zbavit něčeho cenného, nezvratně ztratit.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

zachránit <co>

Zachránit: obnovit nebo zvýšit hodnotu čeho nebo někoho, dát druhé šanci, získat bezpečí.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

zachránit situaci

Získat kontrolu nad situací a zabránit jejímu zhoršení.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.