Facebook

Uniknout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu uniknout.

Význam: Ujít, dostat se z něčeho, co je obtížné, nebo se vyhnout nebezpečí.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

Podobná synonyma

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

zmizet <co>

Zmizet: ztratit se, stát se neviditelným, nenápadně zmizet.

ztratit rodiče

Ztratit rodiče znamená ztratit své nejbližší příbuzné, kteří nás vedly a chránili.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

ztratit barvu

Ztratit barvu znamená ztratit svou sytost, jas a nebo odstín barvy.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

uprchnout

Uprchnout je vymanit se nebo odejít z nebezpečné situace nebo místa.

ztratit hlavu

Ztratit hlavu znamená neopatrně reagovat, začít se chovat hystericky, ztratit kontrolu nad situací.

vězení

Vězení je místo určené k trestání odsouzených osob a k jejich odloučení od společnosti.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

dát do vězení

Uvěznit, odnést svobodu osobě trestem, odeslat ji do vězení.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

ztratit

Ztratit: přijít o něco, o co se již nedokáže dosáhnout, zabývat se ztrátou času, energie nebo peněz.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.

zachránit situaci

Získat kontrolu nad situací a zabránit jejímu zhoršení.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

držet ve vězení

Držet ve vězení znamená uvěznit osobu a omezit její svobodu pohybu a omezit ji na daném místě.

ztratit (zajímavost)

Ztratit znamená zapomenout nebo ztratit kontrolu nad něčím, co máte, nebo ztratit příležitost, kterou jste měli.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.