Facebook

Odejmout <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu odejmout <co komu>.

Význam: Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

uchopit <co> (do ruky)

Uchopit (do ruky): vzít do ruky, sevřít pevně, uchopit do dlaní.

chopit se <čeho>

Chopit se: zaměřit se na, vzít na sebe, začít pracovat na čemkoli.

dostat <co>

Dostat znamená obdržet, získat nebo zažít něco.

získat

Získat: dosáhnout, získat přístup, obdržet nebo zmocnit se něčeho.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

dát

Dát: předat nebo poskytnout druhé straně; obdarovat někoho čímsi.

odebrat

Odebrat: odstranit, vzít pryč, odstranit, odstranit.

odcizit

Odcizit - ukrást nebo opatřit si něco, co není vlastní, nebo si odebrat něco, co náleží někomu jinému.

pojmout <co jak>

Pojmout znamená chápat, rozumět nebo přijmout něco.

pochopit

Pochopit znamená pochopit myšlenku či smysl čehokoli, co se nás týká.

vyložit si

Provést interpretaci, analyzovat, vysvětlit; získat a pochopit potřebné informace.

Podobná synonyma

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

vyložit

Vyložit znamená odhalit skrytý význam, objasnit nebo vysvětlit.

dostat (do tísně)

Dostat se do tísně znamená být v situaci, kdy je člověk vystaven velkému tlaku nebo přílišnému napětí.

získat (moc)

Získat moc znamená mít vliv a autoritu nad jinými.

pochopit (situaci)

Pochopit znamená porozumět situaci, pochopit její podstatu a základní prvky.

získat (úplatkem)

Získat úplatkem: obdržet něco za úplatnou protislužbu.

vyložit <co>

Vyložit: objasnit přesný smysl či pozadí čeho; dát jasný výklad; vysvětlit.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

dostat se <kam>

Dostat se: dosáhnout cíle, dojít do místa, dorazit na místo určení.

zříci se <čeho>

Odmítnout či se vzdát něčeho; odmítnout/opustit právo nebo nárok.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

pojmout

Pochopit, přijmout nebo zvládnout situaci či informaci.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

dostat (dopis)

Dostat = obdržet, přijmout (např. dopis).

získat přízeň

Získat přízeň znamená získat přátelství, obdiv, oblíbenost a přijetí.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím, podílet se na něčem nebo být zaměřeným na něco.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

týt <z čeho>

Týt je slangové slovo pro "ucpat" nebo "zastavit", obvykle používané ve vztahu k zastavení nějakého druhu chování.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

nabýt řeči

Získat schopnost mluvit, porozumět a vyjadřovat se jazykem.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

dostat nad hlavu

Znamená to být příliš přetížený nebo zdrcený situací, kterou nemůžete zvládnout.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

odcizit se

Ztratit se, odejít neznámo kam, zmizet.