Facebook

Skvělý - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu skvělý.

Význam: Skvělý je velmi pozitivní výraz, označující něco silného, skvělého a mimořádného.

dobrý

Dobrý je pozitivní adjektivum, které se vztahuje k něčemu, co je kvalitní, komfortní, správné, šťastné nebo užitečné.

výborný

Výborný znamená skvělý, úžasný, perfektní, nadprůměrný, vynikající.

znamenitý

Znamenitý je výraz označující něco mimořádné, výjimečné, neobyčejné, vynikající.

prvotřídní

Nejvyšší kvalita, nejlepší standard, nejvyšší úroveň.

skvělý

Skvělý znamená úžasný, neuvěřitelný, báječný, vynikající, znamenitý, neobyčejný a nadšený.

primovní

Primovní je představení, které se obvykle koná jako první část události, jako je divadelní představení nebo premiéra filmu.

primový

Primový je pojem používaný pro označení úplně prvního, nejranějšího, nejdůležitějšího nebo nejoriginálnějšího.

vynikající

Vynikající: úžasný, skvělý, nejlepší, mimořádný, excelentní, výjimečný.

výtečný

Výtečný znamená úžasný, excelentní, nejlepší, super, skvělý.

dokonalý

Dokonalý se odkazuje na něco, co je absolutně bezchybné, dokonale kompletní a bez sebemenšího nedostatku.

špatný

Špatný: nevhodný, nedostatečný, škodlivý, nezdravý, neuspokojivý.

nádherný

Krásný, úchvatný; slovy nevyjádřitelné dokonalé krásy a vznešenosti.

luxusní

Luxusní se obvykle používá pro označení výrobků nebo služeb, které jsou mimořádně kvalitní nebo drahé.

okázalý

Okázalý odkazuje na nápadnou a výstřední slávu, která může být známá jako nadměrná nebo demonstrativní.

honosný

Honosný se označuje jako majestátní, velkolepý, nádherný, krásný a působivý.

skvostný

Skvostný znamená úžasný nebo velmi krásný; nádherný, báječný, výjimečný a okouzlující.

velkolepý

Velkolepý: impozantní, úžasný, nádherný, ohromující, bohatý, nápaditý, luxusní.

ošklivý

Ošklivý je to, co je nepříjemné na pohled; nelibé, odpudivé nebo ohavné.

Podobná synonyma

okázalý (svatba)

Okázalý: bohatá, nákladná, velkolepá a rozmarná svatba.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

okázalý (navenek)

Okázalý znamená velkolepý, působivý, pompézní, velkohubý a nápadný.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

vynikající žák

Vynikající žák je žák, který se vyznačuje vysoce nadprůměrnými výsledky ve vědomostech a schopnostech.

vynikající (osobnost)

Vynikající osobnost je někdo, kdo se vyznačuje velmi dobrými schopnostmi, vysoce kvalitními výkony a výjimečnou úrovní znalostí.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

ošklivý (tvář)

Ošklivý znamená nezřetelný, nepříjemný, odpudivý nebo nevzhledný; obvykle se používá k popisu vzhledu tváře.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.