Facebook

Skvělý - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu skvělý.

Význam: Skvělý je velmi pozitivní výraz, označující něco silného, skvělého a mimořádného.

dobrý

Dobrý je pozitivní adjektivum, které se vztahuje k něčemu, co je kvalitní, komfortní, správné, šťastné nebo užitečné.

výborný

Výborný znamená skvělý, úžasný, perfektní, nadprůměrný, vynikající.

znamenitý

Znamenitý je výraz označující něco mimořádné, výjimečné, neobyčejné, vynikající.

prvotřídní

Nejvyšší kvalita, nejlepší standard, nejvyšší úroveň.

skvělý

Skvělý znamená úžasný, neuvěřitelný, báječný, vynikající, znamenitý, neobyčejný a nadšený.

primovní

Primovní je představení, které se obvykle koná jako první část události, jako je divadelní představení nebo premiéra filmu.

primový

Primový je pojem používaný pro označení úplně prvního, nejranějšího, nejdůležitějšího nebo nejoriginálnějšího.

vynikající

Vynikající: úžasný, skvělý, nejlepší, mimořádný, excelentní, výjimečný.

výtečný

Výtečný znamená úžasný, excelentní, nejlepší, super, skvělý.

dokonalý

Dokonalý se odkazuje na něco, co je absolutně bezchybné, dokonale kompletní a bez sebemenšího nedostatku.

špatný

Špatný: nevhodný, nedostatečný, škodlivý, nezdravý, neuspokojivý.

nádherný

Krásný, úchvatný; slovy nevyjádřitelné dokonalé krásy a vznešenosti.

luxusní

Luxusní se obvykle používá pro označení výrobků nebo služeb, které jsou mimořádně kvalitní nebo drahé.

okázalý

Okázalý odkazuje na nápadnou a výstřední slávu, která může být známá jako nadměrná nebo demonstrativní.

honosný

Honosný se označuje jako majestátní, velkolepý, nádherný, krásný a působivý.

skvostný

Skvostný znamená úžasný nebo velmi krásný; nádherný, báječný, výjimečný a okouzlující.

velkolepý

Velkolepý: impozantní, úžasný, nádherný, ohromující, bohatý, nápaditý, luxusní.

ošklivý

Ošklivý je to, co je nepříjemné na pohled; nelibé, odpudivé nebo ohavné.

Podobná synonyma

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

okázalý (navenek)

Okázalý znamená velkolepý, působivý, pompézní, velkohubý a nápadný.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

vynikající žák

Vynikající žák je žák, který se vyznačuje vysoce nadprůměrnými výsledky ve vědomostech a schopnostech.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

okázalý (svatba)

Okázalý: bohatá, nákladná, velkolepá a rozmarná svatba.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

ošklivý (tvář)

Ošklivý znamená nezřetelný, nepříjemný, odpudivý nebo nevzhledný; obvykle se používá k popisu vzhledu tváře.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

vynikající (osobnost)

Vynikající osobnost je někdo, kdo se vyznačuje velmi dobrými schopnostmi, vysoce kvalitními výkony a výjimečnou úrovní znalostí.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.