Facebook

Znamenitý - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu znamenitý.

Význam: Znamenitý je výraz označující něco mimořádné, výjimečné, neobyčejné, vynikající.

dobrý

Dobrý je pozitivní adjektivum, které se vztahuje k něčemu, co je kvalitní, komfortní, správné, šťastné nebo užitečné.

výborný

Výborný znamená skvělý, úžasný, perfektní, nadprůměrný, vynikající.

prvotřídní

Nejvyšší kvalita, nejlepší standard, nejvyšší úroveň.

skvělý

Skvělý znamená úžasný, neuvěřitelný, báječný, vynikající, znamenitý, neobyčejný a nadšený.

primovní

Primovní je představení, které se obvykle koná jako první část události, jako je divadelní představení nebo premiéra filmu.

primový

Primový je pojem používaný pro označení úplně prvního, nejranějšího, nejdůležitějšího nebo nejoriginálnějšího.

znamenitý

Znamenitý znamená hodnotný, velmi dobrý, vynikající, velmi cenný.

výtečný

Vynikající, excelentní, skvělý, úžasný; výtečný má význam nejvyššího stupně kvality nebo úspěchu.

vynikající

Vynikající je superlativní pojem, který označuje něco nejlepšího či nejvyššího stupně kvality.

známý

Známý znamená známý, známý nebo známý, jako někdo, jehož identita nebo existenci je dobře známá.

vyhlášený

Vyhlášený znamená oficiálně a veřejně oznámený, zveřejněný nebo prohlášený.

věhlasný

Slovo "věhlasný" se obvykle používá pro označení něčeho nebo někoho, který je slavný a obdivovaný.

významný

Významný je výraz, který označuje někoho nebo něco, které má silný, důležitý nebo významný dopad.

význačný

Význačný znamená významný, zásadní, výrazný, významný, důležitý, pozoruhodný nebo výjimečný.

Podobná synonyma

nechvalně známý

Nechvalně známý je někdo či něco, které je ve společnosti známé pro své negativní činy a vlastnosti.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

být známý <s kým>

Být známý je být pro někoho známý, obvykle být pro někoho zajímavý nebo důležitý.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

známý (odněkud)

Známý je to, co je dobře známo nebo je známé. Předmět nebo osoba, která je známá, je obvykle známá z důvodu jejich úspěchu nebo zásluh.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

vynikající žák

Vynikající žák je žák, který se vyznačuje vysoce nadprůměrnými výsledky ve vědomostech a schopnostech.

vynikající (osobnost)

Vynikající osobnost je někdo, kdo se vyznačuje velmi dobrými schopnostmi, vysoce kvalitními výkony a výjimečnou úrovní znalostí.

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

být známý

Být známý znamená být široce známý, proslulý a obdivovaný. Mít vliv a být viditelný v dané oblasti.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.