Facebook

Odborník (vynikající) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu odborník (vynikající).

Význam: Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

schopnost (obsáhnout)

Schopnost je dovednost nebo schopnost provádět činnosti nebo udržovat určité standardy.

výkonnost

Výkonnost je schopnost dosáhnout požadovaného cíle, jako je výroba, práce nebo sportovní výkon.

znalec

Znalec je osoba s vysoce odbornou znalostí a zkušenostmi, která může poskytnout nezávislý odborný úsudek.

autorita

Autorita je vládní nebo společenská síla, která zaručuje práva a povinnosti a vyžaduje poslušnost.

Podobná synonyma

znalec práv

Znalec práv je odborník, který je pověřen prováděním znaleckého posudku založeného na vědomostech a dovednostech v dané oblasti.

znalec mnoha oborů

Znalec mnoha oborů je osoba s velmi širokými znalostmi v mnoha oblastech a schopností dělat více věcí.

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo součásti něčeho.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

schopnost

Schopnost je dovednost nebo vlastnost, kterou může osoba nebo věc použít k dosažení něčeho.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

mentální schopnost

Mentální schopnost je schopnost myslet logicky, analyzovat, řešit problémy a učit se novým informacím.

znalec (jehož úsudek rozhoduje)

Znalec je osoba, která poskytuje odborné posouzení a jehož úsudek rozhoduje o výsledku.

znalec práva

Znalec práva je osoba s odbornými znalostmi práva, která poskytuje právní poradenství a konzultace.

obsáhnout (zrakem)

Vidět vše pohledem; obsáhnout prostor zrakem; prohlédnout velkou plochu.

schopnost vydržet

Schopnost vydržet je schopnost překonat překážky a vytrvat ve věcech, které jsou náročné nebo obtížné.

schopnost myšlení

Schopnost myšlení je schopnost vytvářet a řešit problémy, učit se, analyzovat, rozhodovat a myslet kriticky.

mít schopnost

Mít schopnost znamená mít schopnosti, dovednosti nebo znalosti nutné k dosažení cíle.