Facebook

Rozjímat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rozjímat.

Význam: Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

hloubat

Hloubat znamená provádět hluboké vrtání, kopání nebo sečení do půdy.

meditovat

Meditovat znamená soustředit se na vnitřní stav mysli, který je bez myšlenek, a tím dosáhnout stavu duševní pohody.

Podobná synonyma

zajímat se <o co>

Zajímat se o co: vyvíjet zájem a zkoumat něco; prozkoumávat, studovat nebo vyšetřovat.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

světlo

Světlo je zdroj energie, který nás osvěcuje a dává nám čas a směr. Je to také symbol poznání, radosti a naděje.

stát se neústupným

Nebýt kompromisním, odmítat všechny návrhy na změny a stát si za svým.

stať

Stať je část knihy, článku nebo jiného spisového díla, která se skládá z několika odstavců.

stát^1

Stát je politická společnost s vymezenou teritoriální oblastí, vlastními institucemi a vlastními zákony.

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

místo

Místo je místo nebo oblast, kde se něco odehrává nebo koná; obecně se používá k označení konkrétního místa nebo lokality.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

stát se

Stát se znamená dosáhnout určitého stavu nebo úrovně, často po určitém procesu nebo události.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

uvažovat <nad čím>

Uvažovat znamená přemýšlet, analyzovat a zvažovat důsledky v dané situaci.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je moderní společnost, která je demokratická, založená na právních systémech, vyvážených ekonomikách a ochraně lidských práv.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená přijmout pozici nebo úlohu; být přítomen a mít vliv na okolí.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet: uvažovat, analyzovat, zvažovat, hledat řešení pro daný problém nebo vyřešení situace.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

stát

Stát je politický subjekt, který má vládu, území, občany a suverenitu.

oslepující (světlo)

Oslepující světlo je silné světlo, které způsobuje, že lidé nebo zvířata na krátkou dobu ztratí zrak.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

stát^5

Politická jednotka s vlastním právním systémem, územím, vládou a občany.