Facebook

Rozjímat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu rozjímat.

Význam: Přemýšlet, zamýšlet se, meditovat nad něčím; přemýšlet o hlubších významných tématech či událostech.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

stát <o co>

Stát je souhrnný pojem pro politickou organizaci lidí, která má území, vládu a suverenitu.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

zrcadlit

Odrážet, opakovat, kopírovat, zobrazovat nebo odrážet obraz.

obrážet

Obrážet znamená odrazit, odrážet se od něčeho nebo opakovat něco stále dokola.

přemýšlet

Přemýšlet znamená analyzovat problém, kombinovat myšlenky a uvažovat o možných řešeních.

přemítat

Přemítat znamená zkoumat, uvažovat o něčem, hledat odpovědi, pročítat, rozmýšlet se.

uvažovat

Uvažovat znamená zvažovat, být zaměřen na vytváření myšlenkových pochodů a hledání řešení.

hloubat

Hloubat znamená provádět hluboké vrtání, kopání nebo sečení do půdy.

meditovat

Meditovat znamená soustředit se na vnitřní stav mysli, který je bez myšlenek, a tím dosáhnout stavu duševní pohody.

Podobná synonyma

světlo

Světlo je energie, která se šíří ve formě elektromagnetických vln, což je součástí spektra elektromagnetického záření.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je demokratický stát, kde jsou dodržována lidská práva, je zde rovnost před zákonem a je zde systém vlády s parlamentním systémem.

stát

Stát je politická organizace, která ovládá vymezenou oblast a zastřešuje občany, jež mají určitá práva a povinnosti.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

stát se odolným

Být odolným znamená být schopným překonat překážky a vyrovnat se s těžkými situacemi.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

hloubat <nad čím>

Hloubat znamená intenzivně zkoumat nebo analyzovat něco, aby se získaly nové informace nebo pochopení.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

obrážet se

Obrážet se znamená se pohybovat rychle sem a tam, být stále na cestách.

zajímat se <o co>

Vyhledávat informace, získávat znalosti a prozkoumávat .

zajímat

Zajímat se: projevovat zájem, pozornost, zvědavost, být zvědavý, věnovat pozornost, vzdělávat se.

stať

Stať je článek v novinách nebo časopise, který se zabývá konkrétním tématem, popisuje či hodnotí událost, myšlenku nebo informace.

stát^1

Stát je politická jednotka, která vytváří a udržuje centrální vládu a systém právních předpisů.

místo

Místo je místo, kde se nacházíte nebo se něco děje; obecně znamená místo polohu nebo umístění něčeho.

přemýšlet <o čem>

Přemýšlet: Zvažovat, analyzovat a rozumět problému nebo tématu. Hledat, zkoumat a uvažovat o možných řešeních.

uvolnit (místo)

Uvolnit místo znamená vyčlenit či odevzdat část prostoru, aby mohlo být využito pro jinou činnost.

stát^5

Kolektivní územní celky, které zajišťují politickou, právní a ekonomickou kontrolu nad územím a jeho obyvateli.

stát se

Stát se znamená dojít do určitého stádia, změnit se nebo dosáhnout něčeho.

stát (závislý)

Stát je politické uspořádání, které má monopol na používání síly na území, kde jeho autorita je uznávána.